2011. évi rendeletek

Leírás Letöltés

7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról

6/2011.(III.25.) számú rendelete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.27.) számú módosításáról

5/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2011. (II.16.) sz. rendelet a Borsodnádasd Város Szabályozási Tevének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat –HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 6/2005. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

2/2011. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl

2/2011. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl táblázatai

1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a költségvetés és zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról

8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet mellékletei

9/2011. (IV.29.) önkormányzat rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

9/2011. (IV.29.) önkormányzat rendelet mellékletei

10/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet mellékletei

13/2011.(IX.14.) önkormányzati r e n d e l e t e
a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl

14/2011.(X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2011.(X.28.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló
17/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

16/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet mellékletei

17/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet A települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról – egységes szerkezetben az 5/2008.(I.24.) önkormányzati rendelettel és 15/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel

17/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 16/2003.(XI.06.) önkormányzati rendelet  módosításáról

18/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatási díjról, a csatornahasználati díjról és a folyékony hulladék szállításának díjáról

20/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló 10/1994.(VI.28.) sz. rendelet módosításáról