Szabálysértési eljárás

Ügyintézési határidő: 30 munkanap
     
Az eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés és magánlaksértés miatt indult eljárást, melynek illetéke 3.000,-Ft.
Részletfizetés, halasztás engedélyezésére irányuló eljárás illetéke 2.200,-Ft.
Az illetéket a kérelem benyújtásakor illetékbélyegen kell leróni.
Illetékbélyeg a postán vásárolható.


Vonatkozó jogszabályok: 1999. LXIX. törvény a szabálysértésekről
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
önkormányzati rendelet, amely valamely cselekményt szabálysértésnek nyilvánít
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 
A szabálysértési eljárás gyors és eredményes fellépést biztosít azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, melyek a bűncselekményhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatalmazott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek.
A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A feljelentésnek tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait, az elkövetett cselekmény helyének, idejének és az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.
Az eljárásban a meghatalmazott csak írásbeli meghatalmazás alapján vehet részt.