Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Hírek

Családba fogadás

I. Az ügytipus megnevezése

Családba fogadáshoz hozzájárulás

II. Ügyintézési útmutató

Ha a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt gyermekét átmenetileg nem képes gondozni és nevelni, kérheti a Gyámhivatal hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család befogadja.

Vonatkozó jogszabályok:
1997. évi XXXI. tv. 70. §., 71. §., 114. §. e.) pontja,
149/1977. (IX. 10.) Korm. rendelet 92. § - 94. §.

III. Ügyintézési folyamat leírása:

Az eljárás a szülő, illetve szülők együttes kérelmére indul. A szülő által megjelölt személy csak akkor fogadhatja családjába a gyermeket, ha ezt vállalja és erre alkalmas. A gyámhivatal személyesen meghallgatja a szülőt, a szülő által megjelölt családba fogadó személyt és vizsgálja annak alkalmasságát, környezettanulmányt készít. A gyámhivatal meghallgatja az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket is az ügyben.

Ha a családba fogadni szándékozó személy alkalmas a feladatra, úgy a gyámhivatal a gyermek részére gyámul rendeli ki. A családba fogadást évente felül kell vizsgálni. A családba fogadást meg kell szüntetni, ha a felek kérik, ha nem áll a gyermek érdekében, vagy ha megszűnt a megalapozó ok. Ha a családba fogadás megszűnik, de a vér szerinti család továbbra sem alkalmas a gyermek nevelésére, a gyámhivatal a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról intézkedik.

 

Ön itt van: Home Önkormányzat Gyámhivatal Családbafogadás
X

Right Click

No right click