Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Hírek

Gondnokság

I.Az ügytípus megnevezése

Gondnokság alá helyezés és megszüntetés

II. Ügyintézési útmutató

Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú személy, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyez. A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gyámhatóság rendel gondnokot.
A gondnokság alá helyezés szükségessége különösen akkor áll fenn, ha a gondnokság alá helyezendő személy személyi és vagyoni érdekvédelmi csak a gondnokság alá helyezéssel biztosítható.

Vonatkozó jogszabályok:
1959. évi IV. törvény  12. §.-21.§
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 131 - 145. §. ,

III. Ügyintézési folyamat leírása:

A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti per indítására a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér és az ügyész jogosult. Amennyiben nincs perindításra jogosult hozzátartozó, vagy a pert nem kívánja megindítani, abban az esetben a gyámhivatal jogosult a pert megindítani.
A perindítás előfeltétele a gondnokság alá helyezendő személy elmebeli állapotáról készült szakorvosi vélemény beszerzése. Ezt a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes vagy a gyógykezelést ellátó pszichiátriai gondozó intézetétől (Kiskunfélegyházán a Városi Kórház Rendelőintézet Pszichiátriai  Gondozój vezető főorvosa - Korond u. 5.),  illetve a gyógykezelést végző ideg- és elmegyógyintézettől lehet kérni.

A keresetlevelet a jogosultnak a gondnokság alá helyezendő  állandó lakóhelye szerinti, vagy
a bentlakásos szociális intézmény vagy fekvőbeteg gyógyintézet helye szerint városi bírósághoz kell benyújtani, vagy panaszfelvételi napon (Kiskunfélegyházán minden pénteken) személyesen beadni vagy elmondani..
A keresetlevélhez mellékelni kell a szakorvosi véleményt, a gondnokság alá helyezendő személy születési anyakönyvi másolatát, a tulajdonát képező ingatlan tulajdoni lapját.

A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gyámhatóság rendel gondnokot.
Gondnokul elsősorban hozzátartozót kell kirendelni, amennyiben nincs olyan hozzátartozó, aki a gondnokság viselésére alkalmas,  akkor a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel. A hozzátartozók közül előnyben

A gondnok a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

A gondnok működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll.
Működéséről, a gondnokolt helyzetéről bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámhivatalnak.
A gondnok a vagyonkezelésről - eltérő rendelkezés kivételével - évente köteles számot adni, melyet  a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani..

A gondnokság megszűnik, ha a gondnokság alatt álló meghal, vagy a bíróság a gondnokságot megszünteti.

A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből felmenti, ha
  • a gondnokság alá helyezést a bíróság megszüntette
  • a gondnokolt meghalt
  • a gondnok fontos okból a felmentését kéri
  • utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a gondnok kirendelésének is akadályát jelentette  volna.

A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből elmozdítja, ha a gondnok a kötelezettségét nem teljesíti vagy olyan cselekményt követ el, amellyel a gondnokolt érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti.

 

Ön itt van: Home Önkormányzat Gyámhivatal Gondnokság
X

Right Click

No right click