Városunkban megvalósult a közintézmény komplex  akadálymentesítése,
biztosítva ezáltal valamennyi fogyatékossági csoport hozzáférési lehetőségét a szolgáltatáshoz.
A munkálatok 2009. február 23-án kezdődtek és 2009. április végén fejeződtek be.
Mindkét épületrészben kialakításra került  1-1 mozgáskorlátozottak részére is alkalmas WC helyiség.
A megvalósítás fedezetét egyrészt az ÉMOP-4.2.2-2007-053 program pályázaton elnyert 9.964.181 Ft másrészt 535.483 Ft önkormányzati önerő biztosítja.
 

A FELÚJÍTÁS ELŐTTI ÁLLAPOT :

AZ AKADÁLYMENTESÍTÉST KÖVETŐ ÁLLAPOT:

PAPP ANNA polgármesterrel készített interjú az Ózdi Városi Televízióban: