Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Archív hírek

Felhívás szociális tűzifa igénylésre

Az önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 2021. évben megítélt támogatási mennyiség erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére - természetbeni ellátásként tűzifa támogatás nyújt. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon

2021. november 15. napjáig

lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Kérelem nyomtatvány a Hivatal portáján igényelhető.

A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, családja jövedelmi viszonyáról nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni.

Jövedelemigazolás, valamint a kérelmező és a vele egy háztartásban élők lakcímkártyájának bemutatása hiányában a kérelmet nem áll módunkban befogadni!

A kérelem elbírálása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára jogosult személy,
  • egyedülálló nyugdíjas,
  • 70 éven felüli házaspár,
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult,
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • gyermekét egyedül nevelő szülő,
  • három vagy többgyermekes család,
  • a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek Felhívás szociális tűzifa igénylésre