Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Kormányablak busz Borsodnádasdon

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  Kormányablak busz

 2020. augusztus 13. napján (csütörtök)

és

2020. augusztus 25. napján (kedd)

 érkezik Borsodnádasdra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkolója.

Az állampolgárok az ügyintézést 10 órától 13 óráig tehetik meg az alábbi ügytípusokban:

 • személyazonosító igazolvány
 • diákigazolvány
 • lakcím ügyek
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • társadalombiztosítási, nyugdíj ügyek
 • családtámogatási ügyek

Tisztelettel:

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Lakossági Tájékoztatás

Borsodnádasd Város Önkormányzata felhívja a tisztelt lakosok figyelmét a közterületen elhelyezett kommunális hulladékgyűjtő konténerek helyes és szabályszerű használatára.

Az elmúlt hetekben a hulladékszállító ZV. Zöld Völgy jelzése alapján többször előfordult, hogy a közterületen elhelyezett kommunális hulladékgyűjtő konténerekbe nem a megfelelő hulladékot (építési törmelék, elektronikai hulladék, autóalkatrész, stb.) helyeztek el.

9/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelet 15 § (3) bekezdése, mely kimondja:

Tilos a közterületen elhelyezett gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, állati ürüléket, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.

Továbbá tilos veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat,  olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, tilos-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket es azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem.

Azok a hulladékok amelyek a konténerekbe nem helyezhetők el, annak elszállításáról és ártalmatlanításáról a tulajdonos saját maga köteles gondoskodni. Az egyéb hulladékok elhelyezésére az alábbi lehetőségeket lehet igénybevenni:

 1.     Évente kétszeri díjmentes lomtalanítás,
 2.     Borsodnádasd Kossuth úton lévő hulladékudvar,
 3.     Nagyobb mennyiség esetén egyedi konténeres hulladékelszállítás (építési törmelék, stb.) megrendelés alapján,

Az igénybejelentés történhet:

 • személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban( 3600 Ózd Zrínyi út 5.)
 • telefonon a 06 21 3500-111-es Ügyfélszolgálati telefonszámon,
 • a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az Ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
 • e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldve.

A mellékelt táblázatban megtekinthetőek, hogy kik jogosultak az adott területen elhelyezett konténerbe a kommunális hulladék elhelyezésére.            

1 Rákóczi út vége 1 db 4 m³ Rákóczi út 39, 41, 43, 45 sz. lakosok részére.
2 Eötvös út (lakótelep) 2 db 1,1 m³ Csak az Eötvös út 3. és 5. sz. lakosok részére.
3 Köztársaság út (Társasház) 2 db 1,1 m³ Csak a Köztársaság út 38. sz. lakosok részére.
4 Béke út 1 db 4 m³ Nov.-Márc. között, ha a kukás autó nem tud kimenni.
5 Alkotmány út (meredek rész) 1 db 4 m³ Alkotmány út kisköz lakosok részére.
6 Falusi Temető 1 db 4 m³ Temetői hulladék és a Temető úti 1, 2, 3. sz. lakás részére.
7 Hasznos telep 1 db 4 m³ Hasznos telepi lakosok részére.
8 József Attila út 1 db 1,1 m³ József Attila úti lakosok részére.
9 Csurgó út (forrás) 1 db 4 m³ Csurgó úti lakosok részére.
10 Arany János út vége 1 db 4 m³ Arany János úti lakosok részére a 9. számú háztól.
11 Barátság út 1 db 4 m³ Barátság úti lakosok részére.
12 Kölcsey út 1 db 4 m³ Kölcsey út 25. - 49. sz. alatti lakosok részére.
13 Kölcsey út 1 db 4 m³ Kölcsey út 13. - 23. sz. alatti lakosok részére.
14 Kölcsey út 1 db 4 m³ Kölcsey út 28. - 46. sz. alatti lakosok részére.
15 Balatoni út 1 db 4 m³ Balatoni úti lakosok részére.
16 Telepi Temető 1 db 4 m³ Csak temetői hulladék részére.
17 Vörösmarty út (felső sor) 1 db 4 m³ Vörösmarty út 1-29. sz lakosok részére.
18 Vörösmarty út 2 db 1,1 m³ Vörösmarty út 8, 10, 12. sz. lakosok részére.

A közterületen elhelyezett konténerbe amennyiben a nem arra jogosult hulladékot, szemetet, törmeléket helyez el, illetve a kihelyezett konténerek mellé hulladékot rak le, vagy abból kiszedi az illegális hulladék elhelyezésnek minősül, ezzel szabálysértést követ el, mely büntetést von maga után.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban - akik számlaszámmal nem rendelkeznek - és a diákmunkában dolgozókat, hogy a július havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. augusztus 06-a (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági és partneri felhívás

A településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján  - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából közreműködő TRENECON – Viafutura - Partner Konzorcium megkeresésére  - megindította a településrendezési eszközei módosítási folyamatát.

A felülvizsgálat tervezetének dokumentumai megtekinthetők a IDE kattintva a honlapon.

Lakossági Tájékoztatás - Lomtalanítás

A BMH Nonprofit Kft., (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.) mint B.-A.-Z. megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdasági társasága az alábbiakról kívánja informálni a lakosságot:

Alvállalkozónk, a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft., a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként, külön igénybejelentés alapján évente 2 alkalommal igénybe vehető, a természetes személyű ingatlanhasználók részére a házhoz menő lomtalanítás.

Az igénybejelentés történhet:

 • személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (3600 Ózd Zrínyi út 5.)
 • telefonon a 06-21/3500-111-es Ügyfélszolgálati telefonszámon,
 • a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az Ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
 • e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail -en.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk az egyes ingatlanhasználók által benyújtott lomtalanítási igényeket a következő adatokra lesz szükségünk:

 • lomhulladék típusa,
 • lomhulladék varható mennyisége (m3),
 • lomok elszállításának kívánt időpontja,
 • az ön címe es elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail).

A lomtalanítás díjmentes, évente maximum kettő alkalommal vehető igénybe lakásonként.

A lomtalanítás alkalmával minden kihelyezett, nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerülnek. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban szükséges kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, tilos-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.

A házhoz menő lomtalanítás igénybejelentésével egy időben nyilatkozattétel szükséges mely az alábbiakat tartalmazza:

 • Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit sem magán, sem a vele egy háztartásban élőkön nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban.
 • Az új típusú koronavírussal sem az igénybejelentő, sem a vele egy háztartásban élők nem fertőződtek meg.
 • Az igénybejelentő legjobb tudomása szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertőzött személlyel.
 • Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lomtalanítással érintett ingatlan sem jelenleg, sem a nyilatkozat megtételét megelőző 14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt.
 • A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el.

Bővebb információ a www.bmhnonprofit.hu oldalon található.

Környezetünk megóvása érdekeben köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.

Borsodnádasd 2020. július 27.

BMH Nonprofit Kft.

Tájékoztatás a személyes ügyfélszolgálati irodák nyitvatartásáról

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. július 7. napján fellépett technikai probléma elhárítása megtörtént, ezért ügyfélszolgálati irodáinkban 2020. július 14-től ismételten biztosítjuk a személyes ügyintézés lehetőségét.

A járványügyi készültségi időszak alatt, ügyfeleink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében az ügyfélszolgálatokra való belépés során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése.

Ügyfélszolgálati irodáinkban munkatársainkon kívül Ózdon átmenetileg maximum 1 fő tartózkodhat.

A természetes személy ingatlanhasználóknak a gyűjtőzsákok átvételéhez július 1-jétől nem szükséges időpontot kérniük e-mailen keresztül, az ingyenesen biztosított szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsákok előzetes bejelentkezés nélkül is igényelhetők.

Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézhetik: bejelentés; változás bejelentés; szerződéskötés; szerződésmódosítás; általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás, hulladékudvar igénybevétel; üveg-, zöld- és szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylés.

Együttműködésüket megköszönve,

BMH Nonprofit Kft.

Szurasenko Dániel koncert elmarad

Tisztelt Érdeklődők!

Sajnálattal közlöljük, hogy a 2020.07.13. hétfő délután 16:00 órára tervezett Szurasenko Dániel koncert technikai okok miatt elmarad!

Megértésüket köszönjük!

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

2020. évi határszemle végrehajtása Borsodnádasd település határában

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 5. §-ban foglalt jogkörben eljárva, az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 99-102. §-aiban foglalt rendelkezések alapján az alábbi

FELHÍVÁST

teszi közzé.

Felhívja Borsodnádasd település közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől a határszemle kezdeti időpontáig, azaz

2020. július 14-ig

személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

További részletek az IDE KATTINTVA olvasható pdf formában.

Kormányablak busz Borsodnádasdon

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  Kormányablak busz

 2020. július 14. napján (kedd)

és

2020. július 28. napján (kedd)

 érkezik Borsodnádasdra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkolója.

Az állampolgárok az ügyintézést 10 órától 13 óráig tehetik meg az alábbi ügytípusokban:

 • személyazonosító igazolvány
 • diákigazolvány
 • lakcím ügyek
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • társadalombiztosítási, nyugdíj ügyek
 • családtámogatási ügyek

Tisztelettel:

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, - akik számlaszámmal nem rendelkeznek - hogy a június havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. július 06-a (hétfő) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Tájékoztatás ügyeleti ellátással kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az orvosi ügyeleti ellátás korábban ismertetett problémái ugyan nem oldódtak meg, mindezek ellenére – figyelembe véve a térség közel 12 ezer lakos ellátásának biztonságát – az elkövetkezendő hónapokban az ügyeleti ellátásban változás nem várható.

Az orvosi ügyelet helyben a megszokott helyen, időben és módon érhető el.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Borsodnádasd, 2020. július 25.

Kormos Krisztián
polgármester   

Felhívás nyári diákmunkára

Borsodnádasd Város Önkormányzata a B.A.Z Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal foglalkoztatási Osztályával közösen nyári diákmunkát hirdet 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására az alábbi időpontokban:

 • 2020. július 15. - 2020. augusztus 14.
 • 2020. augusztus 01. - 2020. augusztus 31.

A program keretében napi 6 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség.

Jelentkezéskor a diákok a személyes irataikon kívül hozzanak magukkal diákigazolványt vagy iskolalátogatási igazolást.

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

Jelentkezés személyesen a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal épületében Ferenczné Szabó Csilla ügyintézőnél, telefonon a 06-21/345-7040 telefonszámon.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Borsodnádasd Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása következtében a fű növekedése felgyorsult, valamint a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék a nem megfelelően kitakarított árokból kilépve az utakban és járdákban kárt okoz. Az önkormányzat az elmúlt években a lehetőségéhez mérten mindenhol levágta és elszállította a közterületen és a lakosság háza előtti területekről a füvet és kitakarította a csapadékvíz elvezető árkokat. Az idei évben a közfoglakoztatási létszám jelentős csökkenése miatt a lakosság előtti közterületen nem tudja ezeket a plusz feladatokat magára vállalni és ellátni. Ezért felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok előtt a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendeletére, különösen figyelemmel a rendelet 6.§-ra ami vonatkozik az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladataira.

6.§

(1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

 1. az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
 2. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
 3. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

Borsodnádasd 2020. 06. 25.

                                                                       Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Tisztelt borsodnádasdi ingatlan tulajdonosok!

Felhívjuk szíves figyelmüket azoknak, akik a régi szennyvízrendszerre vannak rákötve, hogy legkésőbb ez év október 15-ig kössenek át az új szennyvízhálózatra.
A régi szennyvízhálózat megszüntetésre kerül, be lesz tömedékelve.
Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az Ózdi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztálya (3600 Ózd, Városház tér 1.) 2020. június 30. napján (kedden) technikai okok miatt ZÁRVA TART.

Zsigray Árpád    
járási hivatalvezető

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek