Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Gazdálkodási adatok

Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

l. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója               

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat éves költségvetése, költségvetési rendeletek módosításai, illetve beszámolói elérhetőek az Önkormányzat főmenü Rendeletek almenüpontjában.

Költségvetési rendeletek

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II. 13.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről.

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Költségvetési rendeletek módosításai

5/2015.(V. 04.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/2017.( XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2019.(X.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020.(VII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021.(VI.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2023.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Polgármesteri Hivatal és önkormányzat beszámolói

6/2015.(V. 04.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

5/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

5/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetési zárszámadásról

5/2018.(V. 31.) önkormányzati rendelet a 2017. évi zárszámadásról

5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet a 2018. évi zárszámadásról

8/2020.(VII.18.) önkormányzati rendelet a 2019. évi zárszámadásról

5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet a 2020. évi zárszámadásról

3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet a 2021. évi zárszámadásról

7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet a 2022. évi zárszámadásról

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve                

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást az önkormányzat nem nyújt.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani        

2018.01.01. napját követően kötött (az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű -) szerződések

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)               

Borsodnádasd Város Önkormányzata nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések                

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés nem volt.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

Az alábbi linken érhető el:

https://www.borsodnadasd.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-palyazatok/eueshazaipalyazatok

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzési információk a honlapon az Önkormányzat főmenü Önkormányzati közbeszerzések almenüpontján belül kerülnek közzétételre.

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet nyilvántartás szerinti részletes adatai az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek:

https://ekr.gov.hu/portal/ajanlatkero/ajanlatkero-nyilvantartas

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/ajanlatkerok/

Részletes adatok:

https://ekr.gov.hu/portal/ajanlatkero/ajanlatkero-nyilvantartas/8796359980336/reszletek

Közbeszerzési terv

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet neve alatt indított közbeszerzési eljárások hirdetményei az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek (több évre visszamenően, a fenti adatok megadásával, kereshető felületen, aktualizált tartalommal):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Megindított eljárárok

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet nevében indított közbeszerzési eljárások és publikált dokumentumaik az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Közbeszerzési hirdetmények

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet nevében indított eljárások hirdetményei alatt szereplő aktuális közbeszerzési terv az alábbiakban szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek (több évre, visszamenően, a fenti adatok megadásával, kereshető felületen, aktualizált tartalommal):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/

Közbeszerzési szerződések

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatérő szervezet nevében indított közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződések az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

korábban:

https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/kereses/kozbeszerzes/osszetett/

Ön itt van: Home Közérdekű Gazdálkodási adatok
X

Right Click

No right click