Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Panasz, közérdekű bejelentés

Panasz, közérdekű bejelentés, javaslat

Panasszal, közérdekű bejelentéssel vagy javaslattal bárki fordulhat szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus úton Borsodnádasd Város Önkormányzatához, illetve a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalhoz.

A kérelemnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a bejelentő családi és utóneve;
  • értesítési címe (állandó lakcím, postai levelezési cím, e-mail cím).

Amennyiben azonosítás nélkül szeretne panaszt vagy közérdekű bejelentést tenni, azt az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül teheti meg, az alábbi linkre kattintva: 

http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul

Magyarország Alaptörvényének XXV. cikke szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.”

A panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján kell elbírálni.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés szintén tartalmazhat javaslatot is.

A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás olyan speciális eljárás, amelyben az eljáró szervnek az a feladata, hogy a panaszban, illetve a közérdekű bejelentésben foglaltakat kivizsgálja, majd ennek eredményéről – a megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzésének indokairól – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesítse.

Nem minősül panasznak, közérdekű bejelentésnek a bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó ügyben benyújtott beadvány, kérelem, egyéb irat.

Panasz, közérdekű bejelentés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

  • szóban: személyesen ügyfélfogadási időben a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban
  • postai úton: Borsodnádasd Város Önkormányzata, illetve Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. székhelyre címezve
  • elektronikus úton e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • telefonon: +36-48/442-334

Panasz vagy közérdekű bejelentés ügyintézése

A panaszt és a közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbítása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Fontos szabály, hogy a határidő annak meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a hat hónapot. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi. Az eljárásra jogosult szerv a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésekor – a minősített adat, illetve a törvény által védett titok kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul írásban értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, feltéve, hogy e szerv az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a panaszos, illetve a közérdekű bejelentő az adatai továbbításához hozzájárult. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a személyes adatait át kell adni az emiatti eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai a hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató elérhető a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve alábbi linkre kattintva:

https://www.borsodnadasd.hu/onkormanyzat/polg-hivatal

Ön itt van: Home Közérdekű Panasz, közérdekű bejelentés
X

Right Click

No right click