Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Állásajánlatok

Háziorvosi Pályázat

Borsodnádasd Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsodnádasd I. és II. számú háziorvosi praxis

háziorvosi

munkakör betöltésére.

 

 1.) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 3.) A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 19.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3672 Borsodnádasd, Köztársaság út 112.

  4.) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi feladatok ellátása vegyes körzetben, területi ellátási kötelezettséggel a Borsodnádasd I. és II. számú háziorvosi körzetben.

  5.) Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  6.) Pályázati feltételek:

  • Egyetem,
  • B kategóriás jogosítvány,

  7.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, egészségügyi alkalmasság igazolása, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve megkéréséről szóló igazolás másolata, minden olyan írat melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

  8.) A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

  9.) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kormos Krisztián polgármester nyújt, a +36-48/442-334-os telefonszámon.

 10.) A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Borsodnádasd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BN/2076/2020 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvosi.

 11.) A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester javaslatára Borsodnádasd Város Képviselő-testülete dönt.

 12.) A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

 13.) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.borsodnadasd.hu - 2020. augusztus 18.

 14.) A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat igény alapján szolgálati lakást és szolgálati gépjárművet biztosít. Mindkét körzet közalkalmazotti jogviszonyban történő ellátása esetén a kezdő bruttó illetmény 1.400.000 Ft/hó. A helyettesítés, valamint szakmai felügyelet a településen élő, jelenleg a két praxist ellátó, rendkívül energikus nyugdíjas orvos bevonásával megoldott. Mindkét praxis jól felszerelt, modern, teljesen felújított - felkészült, nagy teherbírású, jó hangulatban dolgozó szakszemélyzettel. A tartósan betöltetlen körzetek után a letelepedési támogatás ezen időponttól igénybe vehető. Lehetőség van a körzetek vállalkozás formában történő ellátására is.

 15.) A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 18.

Ön itt van: Home Önkormányzat Állásajánlatok Háziorvosi Pályázat