Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Állásajánlatok

Intézményvezetői pályázat

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) alapján
pályázatot hirdet
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatói (magasabb vezető)
beosztás
betöltésére.

1.) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

3.) A vezetői megbízás időtartama: 2016. január 1-től 2020. december 31-ig

4.) A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

5.) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:

 • A vonatkozó jogszabályok szerint az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A magasabb vezetői beosztással betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.

6.) Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

7.) Pályázati feltételek:

 • a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) szerinti felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga – figyelembe véve a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet közművelődési munkakörökre vonatkozó előírásait;
 • felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység
 • a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről
 • a magasabb vezető ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet.

8.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza
 • szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok
 • a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam tanúsítványa, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízatása esetén megszünteti.

9.) A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be

10.) A pályázat benyújtásának időpontja: 2015. november 30.

11.) A pályázatok benyújtásnak módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Borsodnádasd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 804/2015., valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember II./igazgató.
 • Személyesen: Borsodnádasd Város Jegyzője, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

12.) A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

13.) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.borsodnadasd.hu – 2015. október 30.

14.) A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borsodnadasd.hu honlapon szerezhet.

Ön itt van: Home Önkormányzat Állásajánlatok Intézményvezetői pályázat
X

Right Click

No right click