Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031
pdf.png1/2021.(I.25.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(I.25.) határozata Borsodnádasd Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

pdf.png2/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(I.26.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png3/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(I.26.) határozata a Belügyminisztérium BM/11233-12/2020. számú döntése alapján támogatott, az 50506/30/00414 ügyszámon nyilvántartott „Molnárkalács sütőüzem és mintabolt kialakítása” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png4/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(I.26.) határozata a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

pdf.png5/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(I.26.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenységre irányuló közbeszerzés eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról

pdf.png6/2021.(I.28.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(I.28.) határozata a 2019. évi maradvány korrekció jóváhagyásáról

pdf.png7/2021.(II.02.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(II.02.) határozata a képviselői-testületi és bizottsági tiszteletdíjak útalapba történő átcsoportosításáról

pdf.png8/2021.(II.02.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(II.02.) határozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

pdf.png9/2021.(II.12.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(II.12.) határozata az adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról

pdf.png10/2021.(II.15.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(II.15.) határozata Pallagi Frigyes László alpolgármester megválasztásáról

pdf.png11/2021.(II.15.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(II.15.) határozata Pallagi Frigyes László alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról

pdf.png12/2021.(II.17.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021.(II.17.) határozata Keresztfalvi Lajos intézményvezetői megbízásáról

pdf.png13/2021.(II.17.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(II.17.) határozata a 2020. évi belső ellenőrzési jelentésről

pdf.png14/2021.(II.22.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(II.22.) határozata a polgármester szabadságolási ütemtervéről

pdf.png15/2021.(II.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021.(II.26.) határozata a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

pdf.png16/2021.(III.01.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021.(III.01.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat kiválasztásáról

pdf.png17/2021.(III.02.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(III.02.) határozata a „Molnárkalács sütőüzem és mintabolt kialakítása” című projekthez kapcsolódó építési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat kiválasztásáról

pdf.png18/2021.(III.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021.(III.11.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. 2021. évi kiírásra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos saját forrás biztosításáról

pdf.png19/2021.(III.24.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021.(III.24.) határozata Borsodnádasd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására szóló nyilvános pályázat kiírásáról

pdf.png20/2021.(III.24.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021.(III.24.) határozata Keresztfalvi Lajos intézményvezetői megbízásáról szóló 12/2021.(II.17.) határozat módosításáról

pdf.png21/2021.(III.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021.(III.26.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásáról

pdf.png22/2021.(III.30.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021.(III.30.) határozata az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról

pdf.png23/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021.(IV.08.) határozata Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 1/2021.(I.25.) határozat módosításáról

pdf.png24/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021.(IV.08.) határozata az MFP-OKE/2020 kódszámú, 3113559043 azonosítószámú, „Kerékpárút felújítása Borsodnádasdon 2020” tárgyú projektre vonatkozó ajánlattételi eljárásról

pdf.png25/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021.(IV.08.) határozata a „Balatoni út” utcanév bejegyzésre vonatkozó kezdeményezésről

pdf.png26/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021.(IV.08.) határozata a Borsodnádasd, Móricz Zs., Rákóczi F. és Vörösmarty M. utcák kiegészítő munkáiról

pdf.png27/2021.(V.20.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021.(V.20.) határozata a településrendezési eszközöknek 30 MWe teljesítményű napelem-erőmű területét és a hozzá kapcsolódó elektromos hálózat nyomvonalát érintően szükségessé váló módosításáról

pdf.png28/2021.(V.20.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021.(V.20.) határozata a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentése érdekében támogatási igény benyújtásáról

pdf.png29/2021.(V.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021.(V.26.) határozata a Nádasd Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

pdf.png30/2021.(V.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021.(V.26.) határozata a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített beszámolójáról

pdf.png31/2021.(VI.09.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021.(VI.09.) határozata a Belügyminisztérium BM/11233-12/2020. számú döntése alapján támogatott, az 50506/30/00414 ügyszámon nyilvántartott, a Gazdaságélénkítő program keretében megvalósuló egyéb mintaprogramhoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png32/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021.(VI.11.) határozata az Enita-Busz Kft.-vel helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szerződés megkötéséről

pdf.png33/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021.(VI.11.) határozata Borsodnádasd Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési jelentéséről

pdf.png34/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021.(VI.11.) határozata a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről

pdf.png35/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021.(VI.11.) határozata a 2021. II. féléves munkatervről

pdf.png36/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021.(VI.11.) határozata Hajdú Eszter borsodnádasdi tanuló részére „Vass Beáta elismerő cím” adományozásáról

pdf.png37/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2021.(VI.11.) határozata Szabados Adrienn borsodnádasdi tanuló részére „Vass Beáta elismerő cím” adományozásáról

pdf.png38/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021.(VI.11.) határozata a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2021. augusztus havi igazgatási szünetének elrendeléséről

pdf.png39/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021.(VI.11.) határozata a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról

pdf.png40/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021.(VI.14.) határozata fogászati berendezések beszerzéséhez kapcsolódó eljárás során az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png41/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021.(VI.14.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” c. projekt eszközbeszerzéséhez kapcsolódó eljáráshoz az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png42/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2021.(VI.14.) határozata a 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 19. szám alatti épületben fogorvosi rendelő kialakításáról és a helyben történő fogászati alapellátás biztosítása céljából új fogászati alapellátási körzet létrehozásáról

pdf.png43/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021.(VI.14.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. 2021. évi kiírásra történő pályázatban szereplő munkák kivitelezőjének kiválasztásáról

pdf.png2021.07.14. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
pdf.png2021.08.30. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
pdf.png2021.09.06. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
pdf.png2021.09.27. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
pdf.png2021.10.28. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
pdf.png2021.12.09. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
pdf.png2021.12.28. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve NÉPSZERŰ
Ön itt van: Home Önkormányzat Testületi ülések jegyzőkönyvei 2021
X

Right Click

No right click