Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028
pdf.png1/2021.(I.25.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(I.25.) határozata Borsodnádasd Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

pdf.png2/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(I.26.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png3/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(I.26.) határozata a Belügyminisztérium BM/11233-12/2020. számú döntése alapján támogatott, az 50506/30/00414 ügyszámon nyilvántartott „Molnárkalács sütőüzem és mintabolt kialakítása” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png4/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(I.26.) határozata a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

pdf.png5/2021.(I.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(I.26.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenységre irányuló közbeszerzés eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról

pdf.png6/2021.(I.28.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(I.28.) határozata a 2019. évi maradvány korrekció jóváhagyásáról

pdf.png7/2021.(II.02.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(II.02.) határozata a képviselői-testületi és bizottsági tiszteletdíjak útalapba történő átcsoportosításáról

pdf.png8/2021.(II.02.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(II.02.) határozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

pdf.png9/2021.(II.12.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(II.12.) határozata az adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról

pdf.png10/2021.(II.15.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(II.15.) határozata Pallagi Frigyes László alpolgármester megválasztásáról

pdf.png11/2021.(II.15.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(II.15.) határozata Pallagi Frigyes László alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról

pdf.png12/2021.(II.17.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021.(II.17.) határozata Keresztfalvi Lajos intézményvezetői megbízásáról

pdf.png13/2021.(II.17.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(II.17.) határozata a 2020. évi belső ellenőrzési jelentésről

pdf.png14/2021.(II.22.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(II.22.) határozata a polgármester szabadságolási ütemtervéről

pdf.png15/2021.(II.26.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021.(II.26.) határozata a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

pdf.png16/2021.(III.01.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021.(III.01.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat kiválasztásáról

pdf.png17/2021.(III.02.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(III.02.) határozata a „Molnárkalács sütőüzem és mintabolt kialakítása” című projekthez kapcsolódó építési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat kiválasztásáról

pdf.png18/2021.(III.11.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021.(III.11.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. 2021. évi kiírásra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos saját forrás biztosításáról

pdf.png19/2021.(III.24.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021.(III.24.) határozata Borsodnádasd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására szóló nyilvános pályázat kiírásáról

pdf.png20/2021.(III.24.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021.(III.24.) határozata Keresztfalvi Lajos intézményvezetői megbízásáról szóló 12/2021.(II.17.) határozat módosításáról

pdf.png21/2021.(III.26.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021.(III.26.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásáról

pdf.png22/2021.(III.30.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021.(III.30.) határozata az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról

pdf.png23/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021.(IV.08.) határozata Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 1/2021.(I.25.) határozat módosításáról

pdf.png24/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021.(IV.08.) határozata az MFP-OKE/2020 kódszámú, 3113559043 azonosítószámú, „Kerékpárút felújítása Borsodnádasdon 2020” tárgyú projektre vonatkozó ajánlattételi eljárásról

pdf.png25/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021.(IV.08.) határozata a „Balatoni út” utcanév bejegyzésre vonatkozó kezdeményezésről

pdf.png26/2021.(IV.08.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021.(IV.08.) határozata a Borsodnádasd, Móricz Zs., Rákóczi F. és Vörösmarty M. utcák kiegészítő munkáiról

pdf.png27/2021.(V.20.) számú Polgármesteri határozat NÉPSZERŰ

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021.(V.20.) határozata a településrendezési eszközöknek 30 MWe teljesítményű napelem-erőmű területét és a hozzá kapcsolódó elektromos hálózat nyomvonalát érintően szükségessé váló módosításáról

pdf.png28/2021.(V.20.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021.(V.20.) határozata a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentése érdekében támogatási igény benyújtásáról

pdf.png29/2021.(V.26.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021.(V.26.) határozata a Nádasd Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

pdf.png30/2021.(V.26.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021.(V.26.) határozata a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített beszámolójáról

pdf.png31/2021.(VI.09.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021.(VI.09.) határozata a Belügyminisztérium BM/11233-12/2020. számú döntése alapján támogatott, az 50506/30/00414 ügyszámon nyilvántartott, a Gazdaságélénkítő program keretében megvalósuló egyéb mintaprogramhoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png32/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021.(VI.11.) határozata az Enita-Busz Kft.-vel helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szerződés megkötéséről

pdf.png33/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021.(VI.11.) határozata Borsodnádasd Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési jelentéséről

pdf.png34/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021.(VI.11.) határozata a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről

pdf.png35/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021.(VI.11.) határozata a 2021. II. féléves munkatervről

pdf.png36/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021.(VI.11.) határozata Hajdú Eszter borsodnádasdi tanuló részére „Vass Beáta elismerő cím” adományozásáról

pdf.png37/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2021.(VI.11.) határozata Szabados Adrienn borsodnádasdi tanuló részére „Vass Beáta elismerő cím” adományozásáról

pdf.png38/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021.(VI.11.) határozata a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2021. augusztus havi igazgatási szünetének elrendeléséről

pdf.png39/2021.(VI.11.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021.(VI.11.) határozata a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról

pdf.png40/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021.(VI.14.) határozata fogászati berendezések beszerzéséhez kapcsolódó eljárás során az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png41/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021.(VI.14.) határozata a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosítószámú, „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” c. projekt eszközbeszerzéséhez kapcsolódó eljáráshoz az ajánlattételre felhívandók kiválasztásáról

pdf.png42/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2021.(VI.14.) határozata a 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 19. szám alatti épületben fogorvosi rendelő kialakításáról és a helyben történő fogászati alapellátás biztosítása céljából új fogászati alapellátási körzet létrehozásáról

pdf.png43/2021.(VI.14.) számú Polgármesteri határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021.(VI.14.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. 2021. évi kiírásra történő pályázatban szereplő munkák kivitelezőjének kiválasztásáról

pdf.png2021.07.14. testületi ülés jegyzőkönyve
pdf.png2021.08.30. testületi ülés jegyzőkönyve
pdf.png2021.09.06. testületi ülés jegyzőkönyve
Ön itt van: Home Önkormányzat Testületi ülések jegyzőkönyvei 2021