Európai uniós és hazai pályázatok

Új kerékpárút szakasz épül Borsodnádasdon

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015

Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt alapadatai:

Kedvezményezett neve: Borsodnádasd Város Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015

Pályázat neve: „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon”
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Borsodnádasd

Támogatás összege: 80 893 729 Ft
Projekt összköltsége: 80 893 729 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.06.15.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.30.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2018.12.31.

Kivitelező: (közbeszerzést követően)
Műszaki ellenőr: (közbeszerzést követően)
Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglalása:

Borsodnádasd Város Önkormányzata a 2017.05.16-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című, TOP-3.1.1-15 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

A „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2017. június 15-én lépett hatályba. A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 80 893 729 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2017. II. és 2018. II. féléve közötti időszakban kerül sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

Borsodnádasd Város Önkormányzata kerékpáros létesítmények megvalósítását tervezi a projekt keretében. A pályázat célja a településközpont összekötése a lakott településrésszel kerékpárforgalmi útvonallal.
A tervezett beruházás során új építésű kerékpárút (527,04 m) létesítésére, kerékpáros nyom kialakítására útburkolati jelek felfestésével (1135 m), a kerékpáros nyom kialakítása érdekében a meglévő önkormányzati közút útburkolatának felújítására (555 m), valamint a meglévő kerékpár út egy szakaszának felújítására (1330 m) kerül sor.
Kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre, közvilágítás kialakítására kerül sor, nyílt vízelvezető árkok növényzetmentesítése és tisztítása és az út alatti átereszek kitisztítása, illetve szükség szerint kicserélése történik, továbbá forgalomtechnikai tevékenységek, stb., növénytelepítés és árnyékolástechnika.
A projekt a városi mobilitás környezetileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja, mivel a kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozásával és megvalósításával nő a kerékpáros közlekedést választók aránya, csökken a levegőszennyezés, a zajterhelés. A projekt hozzájárul a városi közlekedés pénzügyileg fenntarthatóbbá válásához is, mind a működtető (az Önkormányzat, mint a tulajdonában lévő közutak fenntartója), mind pedig a városban közlekedők vonatkozásában.

A fejlesztés az alábbiak szerint illeszkedik a TOP céljaihoz:

  • kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg
  • a beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit.
  • A beruházás keretében komplex projekt valósul meg: biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára, forgalomcsillapítás, forgalomtechnikai eszközök (közúti jelzőtáblák, forgalomelválasztó sávok, záróvonalak, burkolati jelek felfestése), szemléletformálási kampány.

A FEJLESZTÉS HELYSZÍNEI

Sorszám Irányítószám, Helység, Közterület, Házszám Helyrajzi szám
1. 3671 Borsodnádasd, Rákóczi u. 56 – Engels u. 2. közötti nem lakott terület 434
2. 3671 Borsodnádasd, Engels utca 2-8. 289
3. 3671 Borsodnádasd, Engels utca 8-96. 298
4. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 50-68. 1349
5. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út (felső oldal) 61-83. 900
6. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út (felső oldal) 83-119. 945/1
7. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 38-68. 1350
8. 3671 Borsodnádasd, Rákóczi u. 56 – Köztársaság út 38. 147/1

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

Borsodnádasd központja és az ún. Engels telep településrész között nem megoldott a közvetlen kerékpáros kapcsolat. Jelenleg a bekötő út keskeny burkolatán közlekedve lehet eljutni a Borsodnádasdot Ózddal összekötő meglévő kerékpárúthoz, ahonnan elérhető Borsodnádasd központja. Ez jelentős kerülőt jelent a megvalósítandó kerékpárúthoz képest. Ugyanakkor lényegesen biztonságosabb lenne a kerékpárút a közlekedési úthoz képest, aminek burkolatszélessége keskeny, és beépítetlensége miatt külterületi útként hat a gépjárművezetőkre, így fokozott sebességtúllépés tapasztalható. A térségre jellemző az őszi és tavaszi köd, ami a látási viszonyok romlását eredményezi, ezáltal mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros közlekedők elütési veszélyét fokozza.

Az ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERÉKPÁRÚT az Ózd-Borsodnádasd összekötő kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti bal oldalon. A tervezett kerékpárút végig a megszüntetett iparvasút nyomvonalán halad. Végszelvényében az út csatlakozik az önkormányzati Engels utcához a 0+410 szelvényben, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán. A kerékpárút tényleges hossza 527,04 m. A csapadékvíz elvezetését a iparvasúti nyomvonalon meglévő nyílt vízelvezető árok biztosítja, ami a vasút és a környező terület csapadékvíz elvezetését megoldotta.

Az Engels utcai KERÉKPÁROS NYOM a tervezett kerékpárút végétől indul és tart a településrész végéig, az autóbusz fordulóig. A településrész központjáig a Vájár utca csatlakozásáig az út burkolata erősen leromlott, ezért azt mintegy 555 m hosszban fel kell újítani a kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása előtt. A kerékpáros burkolati jelek a meglévő útburkolaton kerülnek felfestésre. A kerékpáros nyom hossza ezen a szakaszon 1135 m. Az Engels utca szelvényezés szerinti jobb oldalán teljes hosszban, a szelvényezés szerinti bal oldalon szakaszosan nyílt vízelvezető árok található.

A MEGLÉVŐ KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTANDÓ SZAKASZA a tervezett kerékpárút elejétől indul és tart a PLES ZRt. telephelyéig. A kerékpárút burkolata több helyen kikátyúsodott, gödrösödések jelentek meg rajta, a felület szétrepedt, szétmállott. A kerékpárút hossza 2170 m, amiből több szakaszon mintegy 1330 m lenne felújítva. A felújítandó kerékpárút csapadékvíz elvezetése megoldott, a felújítást nem érinti.

A projekt keretében kerül sor a nyílt vízelvezető árkok növényzetmentesítésére és tisztítására is. Az út alatti átereszek kitisztításra, illetve szükség szerint kicserélésre kerülnek. A tervezett új kerékpárút nyomvonalán közvilágítás nem található, létesítése a pályázat során valósul meg. Szintén az új kerékpárúthoz kapcsolódóan kerül sor zöldterület-fejlesztésre (növénytelepítés). Az Engels utcán és a meglévő, felújítandó kerékpárúton kiépített közvilágítás található. A tervezési területeken több helyszínen kerékpártámaszok/tárolók kerülnek kihelyezésre (összesen 30 db).

Hírek: (feltöltés alatt)

Galéria: (feltöltés alatt)

Kapcsolat:

Kedvezményezett elérhetőségei:
Borsodnádasd Város Önkormányzata
Cím: 3671. Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-21-345-70-40
Fax: 06-21-345-70-45
honlap: www.borsodnadasd.hu

Ön itt van: Home Önkormányzat Önkormányzati pályázatok Európai uniós és hazai pályázatok Új kerékpárút szakasz épül Borsodnádasdon