Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Európai uniós és hazai pályázatok

Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015

Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt alapadatai:

Kedvezményezett neve: Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015

Pályázat neve: „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon”
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Borsodnádasd

Támogatás összege: 80 893 729 Ft
Projekt összköltsége: 80 893 729 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.06.15.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.30.
Projekt megvalósítás befejezése: 2019.09.30. 

Kivitelező: Duktil Közműépítő Kft., Miskolc
Műszaki ellenőr: Cserpák Gábor (G-Road Plot Mérnöki Iroda Kft., Miskolc)
Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglalása:

Borsodnádasd Város Önkormányzata a 2017.05.16-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című, TOP-3.1.1-15 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

A „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2017. június 15-én lépett hatályba. A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 80 893 729 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2017. II. és 2019. II. féléve közötti időszakban került sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE:

Borsodnádasd Város Önkormányzata kerékpáros létesítmények megvalósítását tervezi a projekt keretében. A pályázat célja a településközpont összekötése a lakott településrésszel kerékpárforgalmi útvonallal.
A tervezett beruházás során új építésű kerékpárút létesítésére, kerékpáros nyom kialakítására útburkolati jelek felfestésével, a kerékpáros nyom kialakítása érdekében a meglévő önkormányzati közút útburkolatának felújítására, valamint a meglévő kerékpár út egy szakaszának felújítására kerül sor.
Kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre, közvilágítás kialakítására kerül sor, nyílt vízelvezető árkok növényzetmentesítése és tisztítása és az út alatti átereszek kitisztítása, illetve szükség szerint kicserélése történik, továbbá forgalomtechnikai tevékenységek, stb., növénytelepítés és árnyékolástechnika.
A projekt a városi mobilitás környezetileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja, mivel a kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozásával és megvalósításával nő a kerékpáros közlekedést választók aránya, csökken a levegőszennyezés, a zajterhelés. A projekt hozzájárul a városi közlekedés pénzügyileg fenntarthatóbbá válásához is, mind a működtető (az Önkormányzat, mint a tulajdonában lévő közutak fenntartója), mind pedig a városban közlekedők vonatkozásában.

A fejlesztés az alábbiak szerint illeszkedik a TOP céljaihoz:

  • kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg
  • a beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit.
  • A beruházás keretében komplex projekt valósul meg: biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára, forgalomcsillapítás, forgalomtechnikai eszközök (közúti jelzőtáblák, forgalomelválasztó sávok, záróvonalak, burkolati jelek felfestése), szemléletformálási kampány.

A FEJLESZTÉS HELYSZÍNEI:

Sor- szám Irányítószám, Helység, Közterület, Házszám Helyrajzi szám
1. 3671 Borsodnádasd, (A)Rákóczi–(B)Engels u. közötti nem lakott terület 56. (A) - 2. (B) 434/2
2. 3671 Borsodnádasd, Engels utca 2-8. 289
3. 3671 Borsodnádasd, Engels utca 8-96. 298
4. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út (felső oldal) 61-83. 900
5. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 38 - 68. 1350
6. 3671 Borsodnádasd, Rákóczi Ferenc utca (A)– Köztársaság út (B) 56–2 (A), 20–38 (B) 547/1
7. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 59. – Budaberke u. 1. közötti terület 1788/4
8. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 38. előtti átkelési szakasz 1788/5

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

Borsodnádasd központja és az ún. Engels telep településrész között nem megoldott a közvetlen kerékpáros kapcsolat. Jelenleg a bekötő út keskeny burkolatán közlekedve lehet eljutni a Borsodnádasdot Ózddal összekötő meglévő kerékpárúthoz, ahonnan elérhető Borsodnádasd központja. Ez jelentős kerülőt jelent a megvalósítandó kerékpárúthoz képest. Ugyanakkor lényegesen biztonságosabb lenne a kerékpárút a közlekedési úthoz képest, aminek burkolatszélessége keskeny, és beépítetlensége miatt külterületi útként hat a gépjárművezetőkre, így fokozott sebességtúllépés tapasztalható. A térségre jellemző az őszi és tavaszi köd, ami a látási viszonyok romlását eredményezi, ezáltal mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros közlekedők elütési veszélyét fokozza.

Az ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERÉKPÁRÚT az Ózd-Borsodnádasd összekötő kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti bal oldalon. A tervezett kerékpárút végig a megszüntetett iparvasút nyomvonalán halad. Végszelvényében az út csatlakozik az önkormányzati Engels utcához a 0+410 szelvényben, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán. A kerékpárút tényleges hossza 527,04 m. A csapadékvíz elvezetését a iparvasúti nyomvonalon meglévő nyílt vízelvezető árok biztosítja, ami a vasút és a környező terület csapadékvíz elvezetését megoldotta.

Az Engels utcai KERÉKPÁROS NYOM a tervezett kerékpárút végétől indul és tart a településrész végéig, az autóbusz fordulóig. A településrész központjáig a Vájár utca csatlakozásáig az út burkolata erősen leromlott, ezért azt fel kell újítani a kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása előtt. A kerékpáros burkolati jelek a meglévő útburkolaton kerülnek felfestésre. Az Engels utca szelvényezés szerinti jobb oldalán teljes hosszban, a szelvényezés szerinti bal oldalon szakaszosan nyílt vízelvezető árok található.

A MEGLÉVŐ KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTANDÓ SZAKASZA a tervezett kerékpárút elejétől indul és tart a PLES ZRt. telephelyéig. A kerékpárút burkolata több helyen kikátyúsodott, gödrösödések jelentek meg rajta, a felület szétrepedt, szétmállott. A kerékpárút több szakasza kerül felújításra a projekt keretében. A felújítandó kerékpárút csapadékvíz elvezetése megoldott, a felújítást nem érinti.

A projekt keretében kerül sor a nyílt vízelvezető árkok növényzetmentesítésére és tisztítására is. Az út alatti átereszek kitisztításra, illetve szükség szerint kicserélésre kerülnek. A tervezett új kerékpárút nyomvonalán közvilágítás nem található, létesítése a pályázat során valósul meg. Szintén az új kerékpárúthoz kapcsolódóan kerül sor zöldterület-fejlesztésre (növénytelepítés). Az Engels utcán és a meglévő, felújítandó kerékpárúton kiépített közvilágítás található. A tervezési területeken több helyszínen kerékpártámaszok/tárolók kerülnek kihelyezésre.

A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

A projektberuházás kivitelezője, a Duktil Közműépítő Kft. 2018.10.25-én vette át a munkaterületet. A kivitelezési munkák 2019.04.30-án elérték a 100 %-os készültségi állapotot. 2019.05.14-én lezajlott a sikeres műszaki átadás-átvétel.

A projekt révén megvalósult a településközpont összekötése a lakott településrésszel, kerékpárforgalmi útvonallal. A beruházás keretében új építésű kerékpárút (527,04 m) létesítése, kerékpáros nyom kialakítása (1135 m), a kerékpáros nyom kialakítása érdekében útburkolat-felújítása (556,86 m), valamint a meglévő kerékpárút egy szakaszának felújítása (1352,49 m) valósult meg.

Az új építésű kerékpárút az Ózd-Borsodnádasd összekötő kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti bal oldalon, végig a megszüntetett iparvasút nyomvonalán halad. Az Engels utcai kerékpáros nyom a kerékpárút végétől indul és tart a településrész végéig, az autóbusz fordulóig. A meglévő kerékpárút felújított szakasza a kerékpárút elejétől indul és tart a PLES ZRt. telephelyéig. A beruházás során került sor a nyílt vízelvezető árkok növényzetmentesítésére és tisztítására is. Az út alatti átereszek kitisztításra, illetve szükség szerint kicserélésre kerültek. Az új kerékpárút nyomvonalán közvilágítás kialakítása, valamint zöldterület-fejlesztésre (növénytelepítés) is megvalósult. A beruházási területeken több helyszínen kerékpártámaszok/tárolók kerülnek kihelyezésre.

A beruházással egy komplex projekt valósult meg. A fejlesztés ugyanis egyrészt biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A fenntartható városi közlekedést a forgalomcsillapítás és a közlekedés biztonságosságának növelése érdekében alkalmazott forgalomtechnikai eszközök segítik, nevezetesen: közúti jelzőtáblák, forgalom-elválasztó sávok, záróvonalak, felfestett burkolati jelek. A projekthez kapcsolódóan szemléletformálási kampány is zajlott, melynek célja a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése volt. A projekt a városi mobilitás környezetileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja, mivel a kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozásával és megvalósításával nő a kerékpáros közlekedést választók aránya, csökken a levegőszennyezés, a zajterhelés. A projekt hozzájárul a városi közlekedés pénzügyileg fenntarthatóbbá válásához is, mind a működtető (az Önkormányzat, mint a tulajdonában lévő közutak fenntartója), mind pedig a városban közlekedők vonatkozásában.

Hírek:

http://www.nybtf.hu/TOP31100015
 https://boon.hu/borsodnadasd-hirei/uj-kerekparut-keszult-borsodnadasdon-3244114/
 https://www.facebook.com/bnmobility

Galéria: 

C tabla 1 C tabla 2 C tabla 3 foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5

Fotódokumentáció a „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” c. projekthez

Kapcsolat:

Kedvezményezett elérhetőségei:
Borsodnádasd Város Önkormányzata
Cím: 3671. Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-21-345-70-40
Fax: 06-21-345-70-45
honlap: www.borsodnadasd.hu

szechenyi kerekparutak felujitasa tabla kicsi

Ön itt van: Home Önkormányzat Önkormányzati pályázatok Európai uniós és hazai pályázatok Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon
X

Right Click

No right click