Hatályos Településrendezési és fejlesztési dokumentumok

Településképi Arculati Kézikönyv - Borsodnádasd
Településképi rendelet - Borsodnádasd, 13/2017.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet
Településrendezési Terv 2005.
Helyi Építési Szabályzat (alaprendelet és módosításai)
Helyi Építési Szabályzat (módosításokkal egységes szerkezetben)
Szabályozási Terv belterületre 2005.
Szabályozási Terv külterületre 2005.
Területrendezési Szabályzat 2005.
Településszerkezeti Terv belterületre 2005.
Településszerkezeti Terv igazgatási területre 2005.
Ön itt van: Home Önkormányzat Településfejlesztés Hatályos Településrendezési és fejlesztési dokumentumok