Aktuális hírek

Hirdetés vírus idején - 2020.03.22

Kedves Testvérek, Barátok! Tisztelt Borsodnádasdiak! Kedves Testvérek, Barátok! Tisztelt Borsodnádasdiak!


A koronavírus terjedése miatt meghirdetett főpásztori rendeletet mi is engedelmes és reménykedő lélekkel fogadjuk. Átérezve egymás és saját magunk iránti felelősségünket, keresztény életünk legbensőségesebb időszakát, és ünnepét otthon, lakásunkban átélt lelkifeltöltődéssel kell az idén megünnepelni. Ez is egyfajta áldozat, melyet most nekünk kell viselnünk, elfogadnunk, és meghoznunk Isten dicsőségére, és a saját, és mások testiegészsége érdekében. Az áldozat elfogadása is, viselése is mindig megpróbáltatás, és teher. Ez az a kereszt, melyet Jézusnak is vállára kellet venni, és minden embernek fel kellvenni, és hordoznia egy életen át. A kereszt hit és szeretet nélkül elviselhetetlen. Ezért nekünk hívő és egymást szerető embereknek könnyebb viselni a mindennapok keresztjét.

Az is kereszt, hogy nem mehetek oda, ahová szeretnék, nem végezhetem azt a munkámat, amit fontosnak tartok, ami örömet jelent. Ma igazán megtanulhatjuk az önfegyelmezésnek ezt a módját, amely javunkra és egymás iránti szeretetre és figyelemre válik.

A feltámadás csak azoknak lehet osztályrésze, akik végigjárják a saját keresztútjukat, hordozzák a nekik adott keresztet. Mindnyájunknak testi-lelki adottságához és erejéhezvan mérve és szabva életünk keresztje. Segítni lehet mások keresztjének hordozásában, de el nem cserélhetem másokkal a saját keresztemet. Ezeket jó tudatosítanunk a nagyböjtidején, közeledve a nagyhét és a Húsvét ünnepéhez.

Kívánom minden Testvéremnek, és minden jóakaratú embertársamnak, hogy keresztjeinket ma is, a vírus tombolásának idejében is így fogadjuk el, segítve egymáson, könnyítve, delegalább megértve a másik áldozatát valódi feltámadás legyen a Húsvét ünnepe. Jézus diadala a halál fölött győzze le félelmünket, veszélyeztetettségünket és járványunkat.


Borsodnádasdon

  • A nyilvános szentmisék elmaradnak. A plebános atya elvégzi egyedül a szentmisét a SzentIstván Templomban hétfőtől péntekig reggel 8, szombaton 17, és vasárnap 8,30 órakor.
  • Ezeket a szentmiséket jelezni fogja a kezdő harangszó is, és a szentmise központját jelzőharangszó, az Úrfelmutatásra.
    Ha a hozzátartozók úgy akarják, az előjegyzett szándékot is elvégzem, de lehet feliratnitovábbi szándékokat is.
    Kérem, telefonon jelezzék szándékaikat a hétköznapi szentmisékre.Kérem a testvéreket, hogy otthonában mindenki kapcsolódjon be a szent liturgiába,lelki áldozással részesülve az áldozat kegyelméből.
  • Minden más meghirdetett imádság: keresztúti ájtatosság, rózsafüzér, bibliakör elmarad. A médiák által közvetített szertartásokba kapcsolódjunk be.
  • A temetéseken, kérem a vészhelyzetre való tekintettel csak a közvetlen család vegyenrészt. A 70 évnél idősebbeket kérjük, maradjanak otthon a saját érdekükben. A saját otthonában imádkozzon családtagjaival együtt az elhunyt testvér üdvösségéért.

Vigyázzunk egymás egészségére! Vigyázzunk magunkra Maradjunk otthon!!!
Aggódó és reménykedő lelkipásztori szeretettel.

Dénes atya.

Ön itt van: Home Városunk Egyház Aktuális hírek Hirdetés vírus idején - 2020.03.22