Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Húsvét 6. Vasárnapjára

„Nem hagylak árván titeket!” Mélységes hiányt érzünk, valahányszor elveszítünk valakit, aki nagyon közel állt hozzánk, aki az életünk részévé vált. Az apostolok is átérezték ezt a hiányt, amikor az Úr, a Mester búcsúzó szavait hallották. Hiszen ők mindenüket elhagyták Jézusért, követték őt, és rá bízták életüket. És most elhagyja őket, elmegy közülük. Nehéz volt számukra felfogni a gondolatot, hogy Jézus elhagyja őket. Ezért ígéri meg nekik az Úr, hogy nem lesznek árvák, nem hagyja támasz nélkül őket. Elküldi nekik a Szentlelket, aki megerősíti, felvértezi őket, és a Szentlélek erejével meg tudják tartani parancsait, amivel igazolják Isten és ember előtt szeretetüket.

Ebben a vészhelyzetünkben, ami már lelki súlyával nyomaszt mindnyájunkat, lelkesítő erőként hat, hogy Jézus minket sem hagy magunkra, nem hagy egyedül a nehéz helyzeteinkben, hanem itt van velünk, mellettünk áll, gondoskodik rólunk. Észre kell vennünk jelenlétét életünkben, éltünk eseményeiben.

Milyen lelkesítő, felüdítő hírként fogadjuk egyházmegyénk főpásztorának legújabb rendelkezését. „2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.” Enyhülni reméljük a járvány szorítását. Úgy érezzük, hogy Urunk és Mesterünk nem hagyott el bennünket. Eltávozott apostolai közül, eltávozott a földi életből, de nem hagyott magunkra bennünket földi életünkben. Nemcsak földi életünk után, hanem földi életünk alatt is velünk maradt, velünk él együtt, és vigyáz ránk. Nem hagyott árván bennünket. Segít rajtunk, itt van velünk. De mi hogyan tudjuk meghálálni gondoskodó szeretetét? Erre is ő maga adja meg a választ: „Aki szeret engem, az megtartja parancsaimat!” Parancsainak hűséges megtartásával bizonyíthatom iránta való szeretetemet. Ismerjük parancsait, hiszen azt már a teremtő Isten adta Mózesen keresztül az ószövetségi választott népnek. Ezt Tízparancsnak nevezzük. Ezt a tízparancsot foglalta össze Jézus a Főparancsban. Ez az Isten- és emberszeretet megvalósításában tartható meg. Mindenki előtt ismeretes. Egyházunk pedig 5 pontban foglalta össze parancsait: ez az Egyház öt parancsa. Ezeket a parancsokat kell nekünk megtartanunk ahhoz, hogy bizonyítsuk szeretetünket Istenük felé. Hogy meg is tudjuk tartani, emberi akaratunk erősítéseként mennyei Ajándékot ígért Jézusunk, a Szentlelket, aki örökre velünk marad, erősít, bátorít, vigasztal, és képessé tesz arra, hogy Isten akarata szerint tudjunk, és akarjunk élni földi életünk során.

Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.
Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.
További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.
A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

Eger, 2020. május 16.

Ternyák Csaba
egri érsek    

A főpásztori rendelkezés előírásit megtartva plebániánk területén is meglesznek a szentmisék:

május 23-án 17 órától Borsodnádasd Jézus Szíve templomban,
május 24-én 8,30 órától Borsodnádasd Szent István templomban
                   10,15 órától Balatonban
                   11,30 órától Mikófalván

Szeretettel köszöntjük a héten születés és névnapjukat ünneplő testvéreinket. Isten éltesse őket erőben és egészségben!
Isten áldása, és kegyelme segítsen, erősítsen és töltsön el mindnyájunkat!

Lelkipásztori szeretettel
Dénes atya         

Ön itt van: Home Városunk Egyház Aktuális hírek
X

Right Click

No right click