Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Európai uniós és hazai pályázatok

105 milliós fejlesztés a szociális ellátásokban Borsodnádasdon

ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0006

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növeléseA projekt alapadatai:

Pályázó neve: Borsodnádasd Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0006
Pályázat neve: „A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése”
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Borsodnádasd

Megítélt összeg: 99.719.618 Ft
Projekt összköltsége: 104.968.020 Ft
Támogatás aránya: 94,999999 %
Támogatási döntés dátuma: 2012.12.06.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2013.02.25.
Projekt megvalósításának kezdete: 2013.05.24.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2014.10.31.

Kivitelező: Jánosik és Társai Kft. (1145 Budapest, Szugló u. 61-63.)
Műszaki ellenőr: Viszoki és Társa Kft. (3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2.)
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglalása:

2013. első felében indul az egykori Köztársaság úti óvoda épületének átalakítása, és bővítése az ÉMOP-4.2.1/A-11 pályázati konstrukcióban „A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése” című, ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0006 azonosító jelű projekttel. A Támogatási Szerződés 2013. február 25-én lépett hatályba. A projekt célja a szociális alapszolgáltatások és ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) minőségi fejlesztése korszerű szakmai-, infrastrukturális-, és tárgyi feltételek biztosításával.

A projekt keretében egy önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívüli épület szociális célra történő felújításával teremti meg a megfelelő körülményeket, a gondozottak és a gondozók számára. A projekt megvalósulásának eredményeként létrejön egy darab akadálymentes, 6 darab normál parkoló, energiaracionalizálás következtében geotermikus fűtésrendszer, 301,84 m² alapterületű Szociális Alapszolgáltatási Központ kialakítása, mely igazodik a szakmai programhoz és biztosítja annak műszaki hátterét, helyiségigényeit. 90,45 m² fedett külső foglalkoztató kialakítása. A gondozók szakmai továbbképzésének biztosítása is megvalósul a projekt keretében, melynek eredményeként az ellátás minősége javul.

A projekt eredményeként minden rászoruló számára elérhetővé válnak a jogszabályokban rögzített ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják, és minőségi ellátást biztosítanak, magas szinten megfelelve a szakmai kritériumoknak. A projekt hatásaként a szociális ellátórendszer nem csupán az egyes problémákat kezeli, hanem komplex segítséget nyújt a szociális munka egyes célcsoportjai számára életkörülményeik javításához.

Az intézmény 2014-ben már új helyén folytathatja működését.

 

Hírek:

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Projekt indításáról

MEGKEZDŐDTEK A „BORSODNÁDASDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAINAK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE, AZ ALAPELLÁTÁSOK SZÍNVONALÁNAK NÖVELÉSE” CÍMŰ, ÉMOP-4.2.1/A-11 -2012-0006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI.

2013/ 05/ 23

Borsodnádasd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv, Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A beruházás lehetőséget teremt a szociális alapellátások minél szélesebb körben történő elérhetőségére, mely által javul a szociálisan rászorulók életminősége.

Borsodnádasd városában a rászorult személyek részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ nyújtja jelenleg a Köztársaság út 114. sz. alatt. Az alapellátások közül, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, valamint gyermekjóléti szolgáltatást biztosít a város rászoruló lakosai részére.

A projekt keretében egy önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívüli épület szociális célra történő felújításával teremti meg a megfelelő körülményeket, a gondozottak és a gondozók számára. A projekt megvalósulásának eredményeként létrejön egy darab akadálymentes, 6 darab normál parkoló, energiaracionalizálás következtében geotermikus fűtésrendszer, 301,84 m² alapterületű Alapszolgáltató központ kialakítása, mely igazodik a szakmai programhoz és biztosítja annak műszaki hátterét, helyiségigényeit. 90,45 m² fedett külső foglalkoztató kialakítása. A gondozók szakmai továbbképzésének biztosítása is megvalósul a projekt keretében, melynek eredményeként az ellátás minősége javul.

A projekt eredményeként minden rászoruló számára elérhetővé válnak a jogszabályokban rögzített ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják, és minőségi ellátást biztosítanak, magas szinten megfelelve a szakmai kritériumoknak. A projekt hatásaként a szociális ellátórendszer nem csupán az egyes problémákat kezeli, hanem komplex segítséget nyújt a szociális munka egyes célcsoportjai számára életkörülményeik javításához.

Az Észak-Magyarországi Operatív Programnak köszönhetően a közel 105 millió forintos beruházáshoz, 95 %-os támogatást kapott a község.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

ÁTADTÁK A SZOCIÁLIS CÉLÚ INTÉZMÉNY ÚJ ÉPÜLETÉT

2014/ 02/ 04

Befejeződött az egykori óvoda épületének átalakítása, és bővítése. A megújult épületben kapott helyet a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ. A közel 100 Millió Ft Európai Uniós támogatással felújított épületet Barta E. Gyula, a támogatást biztosító Magyar Gazdaságfejlesztő Zrt. vezérigazgatója adta át ünnepélyes keretek között.

Az intézmény tevékenységei: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. Az ellátási formák minőségi infrastrukturális és tartalmi javítását szolgálja a könnyebb megközelíthetőség, a megújuló épület, a beszerzésre kerülő új eszközök, és a szakmai továbbképzés. Érdekesség, hogy a térségben elsőként ebben a közintézményben a legkorszerűbb hőszivattyús fűtési rendszer működik, amely a geotermikus energiát hasznosítja. A fejlesztések összköltsége közel 105 Millió Ft.

 

További fényképek - nagyobb méretben is - megtekinthetők facebook oldalunkon, erre a linkre kattintva.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Projekt zárásáról

A BORSODNÁDASDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAINAK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE, AZ ALAPELLÁTÁSOK SZÍNVONALÁNAK NÖVELÉSE

2014/ 10/ 15

Az Új Széchenyi Terv, Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírás keretében megvalósításra került a Borsodnádasd Város Önkormányzata által működtetett Szociális Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése. A beruházásnak köszönhetően megvalósult a szolgáltatások minőségi fejlesztése, oly módon hogy biztosítja a korszerű, szakmai-, infrastrukturális, és tárgyi feltételeket a rászorultak részére.

Borsodnádasd Város Önkormányzata a szociális alapellátás biztosítását a Köztársaság út 14. sz. alatt végzi.

A projekt eredményeként egy minőségi szolgáltatást nyújtó intézmény jött létre, amely költség hatékony, gazdaságos és ésszerű szakmai tevékenység végzését teszi lehetővé. A kivitelezésnek köszönhetően, az ellátásban részesülő személyek egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működése valósult meg. Az esélyegyenlőség biztosítása minden fogyatékosságra kiterjedően megtörtént, az intézmény teljes területén, a komplex akadálymentesítés kiépítésével. Egy modern, a célcsoport igényeit maximálisan kielégítő Alapszolgáltató Központ jött létre, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy a társadalmi kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok, törvényi kötelezettségek végrehajtása biztosított legyen A kivitelezési munkálatokat a Jánosik Kft, végezte.

A projekt megvalósulásának eredményeként létrejött egy darab akadálymentes, 6 darab normál parkoló, energiaracionalizálás következtében geotermikus fűtésrendszer, 301,84 m² alapterületű Alapszolgáltató központ, mely igazodik a szakmai programhoz és biztosítja annak műszaki hátterét, helyiségigényeit. Kialakításra került egy 90,45 m² fedett külső foglalkoztató is. A gondozók szakmai továbbképzésének biztosítása is megvalósult a projekt keretében, melynek eredményeként az ellátás minősége javul.

Az Észak-Magyarországi Operatív Programnak köszönhetően a közel 105 millió forintos beruházáshoz, 95 %-os támogatást kapott a település. A projekt a NORDA, mint Közreműködő Szervezet segítségével valósulhatott meg.

Ön itt van: Home Önkormányzat Önkormányzati pályázatok Európai uniós és hazai pályázatok 105 milliós fejlesztés a szociális ellátásokban Borsodnádasdon
X

Right Click

No right click