Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Intenzív toborzást folytat a Magyar Honvédség

Stabil munkalehetőség, kiemelt bérezés

Az eddiginél is intenzívebb toborzást folytat a Magyar Honvédség. A következő időszakban több ezer embernek kínálnak kiszámítható, változatos életpályát a régió katonai alakulatainál is – mondta Nagy Zoltán alezredes, a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka.

2022 12 20 sajtoanyag 1

– Akiknek nincs munkájuk vagy munkahelyet váltanának, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Nem csak diplomás vagy érettségivel rendelkező jelentkezőket keresünk, általános iskolai végzettséggel is lehetőség van bekerülni. Szakmunkásokat, raktárosokat, ápolókat, informatikusokat, mérnököket és jogászokat is várunk, számos más foglalkozás képviselői mellett – hangsúlyozta az alezredes. A honvédség az otthonuktól távol szolgálatot vállalóknak szállást biztosít, vagy támogatják a munkába járást és a lakhatást.

– Feltételezem, elsősorban fiatalokat várnak. Mi a felső korhatár?

– A fő célcsoportunk a 18 és 40 év közötti korosztály, de minden 65 év alatti állampolgár bátran jelentkezhet, aki büntetlen előéletű és van magyarországi lakcíme. Fontos, hogy a pályázóknak alkalmassági vizsgálaton kell megfelelniük, melynek része egy egészségügyi és pszichikai vizsgálat, illetve egy fizikai felmérés.

– Az alapkiképzés mindenkinek kötelező?

– Aki már volt katona, annak leendő parancsnoka dönti el, hogy mentesülhet-e az alapkiképzés alól. Aki még nem szolgált a Seregben, annak a katonai pálya alapkiképzéssel kezdődik, de természetesen ezalatt már fizetés jár.

– A honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetően több lett a jelentkező?

– A honvédség fejlesztése rendkívül vonzóvá tette a katonai pályát, ennek hatását évek óta érzékeljük. A régió toborzó irodáinak forgalma kiemelkedő, 2022-ben összesen mintegy 700- an írtak alá szerződést a honvédséggel. A legtöbben kihívást keresnek, mások biztos megélhetést és kiszámítható munkahelyet, de olyan jelentkezőink is vannak, akiknek ez volt a gyermekkori álma. Sokan tanulás vagy munka mellett, önkéntes tartalékosként csatlakoznak hozzánk.

–  A  tartalékos  szolgálatról  mit érdemes tudni?

2022 12 20 sajtoanyag 2

– Azoknak ajánljuk, akik szeretnének részt venni honvédelmi feladatokban, kipróbálnák magukat egy más közegben, és szeretnének betekintést nyerni a katonaéletbe. Tartalékosként is sok lehetőség van a szakmai kiteljesedésre, például a külföldi  missziós  feladatokban  is egyre jelentősebb szerephez jut az állomány. A szerződéses és a tartalékos alapkiképzés egy bizonyos pontig egységes, és van átjárhatóság a szolgálati formák között. A jelentkezők általános katonai, jogi, harcászati, tereptan, egészségügyi és alaki ismereteket szereznek, ezután kezdik meg a szolgálatot.

– Jelentősen megemelték a katonák bérét. Ez mit jelent számokban?

– A legénységi katonák bérfejlesztése volt a legjelentősebb mértékű, a legalacsonyabb rendfokozatú katona jelenleg bruttó 400 ezer Ft-ot kap. Egy pályakezdő, érettségivel rendelkező őrmester bruttó 474 ezer-, egy felsőfokú végzettségű hadnagy 568 ezer forintot keres. A honvédség lakhatási, családalapítási, iskolakezdési támogatásokat kínál, valamint Szép-kártya juttatás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, kedvezményes üdülés, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, továbbá sportolási lehetőség is biztosított a katonák számára. 2024-től újabb bérelemelést garantálnak, erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter már többször is beszélt.

– Mire számíthatnak a tartalékosok?

– A lakhelyük közelében szolgálatot vállaló területvédelmi tartalékos katonák ún. szerződéskötési díjat kapnak, ez egyszeri juttatás. Ezen felül minden évben rendelkezésre állási díjat is fizetünk, ez a mindenkori minimálbér 100 százaléka. Amennyiben a tartalékost behívjuk felkészítésre, kiképzésre vagy munkavégzésre, a rendfokozatából és beosztásából adódó illetményre jogosult, melynek nagysága közel azonos a szerződéses katonákéval, emellett étkezési és utazási költségtérítés, illetve szállás is megilleti. A diákok behívását alapvetően a tanulmányi időszakon kívül tervezzük, a munka mellett szolgálatot vállalók munkáltatóit kompenzáljuk.

2022 12 20 sajtoanyag 3

A  toborzók  folyamatosan  várják  az  érdeklődőket,  Borsod-Abaúj  Zemplén  megyében  az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei:

4. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA

Cím: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2. Telefon: 06 (46) 327-245
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

SÁTORALJAÚJHELY – toborzó ügyszolgálati iroda

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1.
Telefon: 06 (30) 815 0706
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További információk: iranyasereg.hu

A képre kattintva nagyítható!

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege    

Magyarország Alaptörvénye

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztségviselőkről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról
 • 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1995. évi CXVIII törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2007. évi CXXVII törvény az általános fogalmi adóról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 1997. évi LXXX törvény a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1998. évi LXVI törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2009. évi CLV törvény a minősített adat védelméről
 • 1995. évi LXVI törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Borsodnádasd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai    

 • járóbeteg szakorvosi ellátás;
 • háziorvosi ügyeleti ellátás;
 • fizioterápiás szolgáltatás, járóbetegek rehabilitációs szakellátása;
 • civil szervezetek, alapítványok, működési program és egyéb támogatása;
 • közgyűjteményi tevékenység;
 • Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat támogatása;
 • hátrányos helyzetű tanulók Arany János pályázati támogatása;
 • önkéntes tűzoltók, polgárőrök támogatása.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás a honlapon az Önkormányzat főmenü Ügymeneti leírások almenüpontjaiban kerülnek közzétételre.

E-önkormányzat portál 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények          

A feladatellátással, a közszolgáltatások igénybevételének rendjével kapcsolatban Borsodnádasd Város Önkormányzat hatályos rendeletei, Képviselő-testületének döntései (jegyzőkönyv, határozat) ide kattintva elérhetőek:

Nemzeti Jogszabálytár - Borsodnádasd Város Önkormányzata

honlapunkon:

https://www.borsodnadasd.hu/ (Önkormányzat / Testületi ülések jegyzőkönyvei menüpont)

 

Temetőgondnok:

Tar Anita, Menyhárt Rajmund

3672 Borsodnádasd, Budaberke u. 3.

+36-30/661-8937; +36-30/662-1438

 

Hulladékszállítás:

A feladatokat koncesszió keretében a MOL-csoport részeként létrejött MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el az egész országra kiterjedően.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Postacím: 3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.

Telefon: +36-21/223-3100

Nyitva tartás: H,CS:  8-16; K: Zárva; SZ: 8-20; P: 8-12

Internet: http://www.zoldvolgy.hu

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Közvilágítás:

https://mvmlumen.hu/oldalak/219

 

Víziközmű:

ÉRV Zrt.

Telefonszám:  +(80) 22-42-42; +(48) 81-42-42

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása: H:8-20; K, SZ, CS: 8:00 – 15:00; P: 8:00 -13:00

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

Állandó Ügyfélszolgálati Iroda: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

Fiók Ügyfélszolgálati Iroda: 

https://www.ervzrt.hu/ugyfelkapcsolatok/ugyfelszolgalati-irodak/

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás:

http://kemenyseproipari.hu/?page_id=326

 

Helytörténeti Gyűjtemény:

Borsodnádasd város muzeális kiállítóhelye, amely előzetes bejelentkezés alapján fogad látogatókat.

Cím: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság utca 15.

Telefonszám: +36-70/250-6788

Email:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hírek:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100079442588277&locale=nb_NO

 

Egészségügy:

 Gyógyszertár

 Orvosi Rendelők

 Orvosi Ügyelet

 Védőnő

 

Helyi közlekedés:

Az Enita-Busz Kft. személyszállítást közforgalmú menetrend alapján a személyszállítási szerződésben foglaltak szerint végez.

https://www.borsodnadasd.hu/hirek/523-enitabuszmenetrend

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Szálláshelyek nyilvántartása
Telephelyek nyilvántartása
Bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységek nyilvántartás

2021. január 1-től az Üzletek és Piacok közhiteles nyilvántartása az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásból érhetők el.

Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapja

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A rendeletek, határozatok és a Képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei a honlapon az Önkormányzat főmenü Testületi ülések jegyzőkönyvei almenüpontjaiban kerülnek közzétételre.

Észrevételeit e-mailban, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen írásban, 15 napos határidőn belül teheti meg.

Hatályos rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár rendszerben 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A képviselő-testület üléseinek meghívói a honlapon az Önkormányzat főmenü Testületi ülések jegyzőkönyvei Meghívók almenüpontjaiban kerülnek közzétételre.

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek 2023. I. félévi munkaterve
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek 2023. II. félévi munkaterve
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek 2024. I. félévi munkaterve

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények 

Hirdetmények 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Önkormányzat által kiírt pályázatok 

Állásajánlatok 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Belső ellenőrzések nyilvántartása 2018.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2019.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2020.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2021.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2022.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2023.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2018.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2019.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2023.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve      

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, információs jogokkal foglalkozó személy neve

Jegyző, Hatósági Iroda  Burkovics Róbert
Titkárság  Kis Beáta
Pénzügyi és Adó Iroda  Bóta Tünde, Erdei Sarolta
Pályázati és Műszaki Iroda  dr. Rapcsok Balázs, Erdei Sarolta (pályázattal kapcsolatos ügyek),
   Ferencz László, Becsei Gyula (műszaki ügyek)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Személyesen, illetve postai úton:   Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 
   3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
Telefonon ügyfélfogadási időben:  +36-21/345-7040
   +36-48/442-334
Elektronikus igénybejelentés esetén:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Faxon:  +36-21/345-7045
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Ügystatisztika 2018. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2018. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2018. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2018. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2019. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2019. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2019. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2019. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2020. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2020. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2020. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2020. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2021. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2021. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2021. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2021. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2022. 1. félév
Ügystatisztika 2022. 2. félév
Ügystatisztika 2023. 1. félév
Ügystatisztika 2023. 2. félév

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Éves jelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Közérdekű adatigénylés éves jelentés 2021.
Közérdekű adatigénylés éves jelentés 2022.
Közérdekű adatigénylés éves jelentés 2023.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei      


Borsodnádasd Város Önkormányzata

Székhely: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Postacím: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Telefonszám: +36-21/345-7040, +36-48/442-334, +36-48/542-536

Faxszám: +36-21/345-7045

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/


Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Székhely: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Postacím: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Telefonszám: +36-21/345-7040, +36-48/442-334, +36-48/542-536

Faxszám: +36-21/345-7045

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai     

- Titkárság

- Pénzügyi Iroda

- Műszaki Iroda

- Hatósági Iroda


Szervezeti felépítés

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodnádasd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)


Polgármester: Kormos Krisztián

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-21/345-7041, +36-48 /442-334

Faxszám: +36-21/345-7045

Ügyfélfogadás: minden hónap első péntek 09.00-11.00


Jegyző: Burkovics Róbert

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-21/345-7041, +36-48/442-334

Faxszám: +36-21/345-7045

Ügyfélfogadás: minden péntek 10.00-12.00


Hatósági Iroda vezetője: Ferenczné Szabó Csilla

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-21/345-7041, +36-48/442-334

Faxszám: +36-21/345-7045


Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetője: Bóta Tünde

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-21/345-7041, +36-48/442-334

Faxszám: +36-21/345-7045

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  


Jegyző: Burkovics Róbert

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-21/345-7041, +36-48/442-334

Faxszám: +36-21/345-7045

Ügyfélfogadás: minden péntek 10.00-12.00

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége


Képviselő-testület tagjai:

Kormos Krisztián polgármester

Pallagi Frigyes László alpolgármester

Dorkó György képviselő-testületi tag

Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő-testületi tag

Kovács Attila képviselő-testületi tag

Sági Tibor képviselő-testületi tag

Varga Ferenc képviselő-testületi tag


Pénzügyi Bizottság tagjai

Dorkó György - elnök

Dr. Hegedűs Zsuzsanna - képviselő

Kovács Attila - képviselő

Sági Tibor - képviselő

Varga Ferenc – képviselő


Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-30/738-7170

Horváth Vilmos - elnök

Kótai Csaba - elnök helyettes

Berki Sándor

Horváth Ferenc

Horváth Vilmosné

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai          


1. Borsodnádasdi Mesekert Óvoda

Székhelye, postai címe: 3671 Borsodnádasd Köztársaság út 11.

Telefonszáma: +36-48/442-042

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/intezmenyek/ovoda


2. Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

Székhelye, postai címe: 3671 Borsodnádasd Köztársaság út 12.

Telefonszáma: +36-21/345-7044

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/muvelodes/kozossegihaz


3. Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Székhelye, postai címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság utca 14.

Telefonszáma: +36-48/442-558

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/intezmenyek/alapszolgaltatas

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


NÁDASD Borsodnádasdi Csatornamű és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vezető tisztségviselő, képviselőjének neve: Murányi Tünde ügyvezető

Székhely, postai cím: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság u.11.

Elérhetőség: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Telefon: +36-21/345-7040, +36-48/442-334

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tevékenységi köre:

 • víztermelés-, kezelés, ellátás
 • szennyvíz gyűjtése, kezelése
 • máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
 • épület bontás, földmunka
 • víz-, gáz-, fűtés- légkondicionáló- szerelés
 • építőipari gép kölcsönzése
 • hirdetés
 • rádió- televízió műsorszolgáltatás
 • egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

A gazdálkodó szervezetben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének a mértéke: 100 %.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai


Borsodnádasdi Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány

Székhelye, postai címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 10.

Telefonszáma:

E-mail címe:

A kuratórium tagjai:

Papp Béla kuratóriumi elnök, a közalapítvány képviselője

Bakosné Hegedűs Enikő – tag

Érsek Csilla – tag

Keresztfalvi Lajos – tag

Pallaginé Érsek Zsuzsanna – tag

Papp Ágnes – tag

Sztrakai Judit – tag

Tankó Roland – tag   

Alapító okirat


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedély


1. Borsodnádasdi Mesekert Óvoda

Székhelye: 3671 Borsodnádasd Köztársaság út 11.

Vezetője: Becseiné Tóth Ágnes intézményvezető

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/intezmenyek/ovoda

Alapító okirat


2. Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

Székhelye: 3671 Borsodnádasd Köztársaság út 12.

Vezetője: Keresztfalvi Lajos intézményvezető

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/muvelodes/kozossegihaz

Alapító okirat


3. Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság utca 14.

Vezetője: Nagy Anett intézményvezető

Honlap: https://www.borsodnadasd.hu/intezmenyek/alapszolgaltatas

Alapító okirat

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve      

A közfeladatot ellátó szerv nem alapított lapot.

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Főispán: dr. Alakszai Zoltán
Főigazgató: Dr. Menyhárt Szabolcs
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 367.
Telefonszám: +36 46 512 901
Faxszám: +36 46 512 903
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen


2. Alkotmánybíróság

Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.

Alkotmánybíróság elnöke: Dr. Sulyok Tamás
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.
Telefonszám: +36 1 4883100
Faxszám: +36 1 2121170
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://alkotmanybirosag.hu/


3. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Alapvető jogok biztosa: Dr. Kozma Ákos
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 40.
Telefon: +36 1 4757100
Faxszám: +36 1 2691615
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://www.asz.hu/


4. Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utc 10.
Elnök: Dr. Windisch László

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54.
Telefon: +36 1 4849100
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: https://www.asz.hu/


5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 5-7.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 550.
Telefon: +36 46 804300, +36 46 342422
Faxszám: +36 46 342900
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: http://ugyeszseg.hu/


6. Ózdi Városi Ügyészség

Székhely: 3600 Ózd, Kazinczy Ferenc u. 3.
Vezető ügyész: Dr. Halaj Valter
Postacím: 3601 Ózd, Pf.: 18.
Telefon: +36 48 472733
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

           

Újabb speciális tartalékos katonai kiképzések indulhatnak februárban

Továbbra is várja a speciális önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség. A 6+6 hónapos munkahelyteremtő programhoz nyár óta közel ezren csatlakoztak, de a szolgálat iránt továbbra is nagy az érdeklődés, ezért akár már február 1-jén újabb kiképzések indulhatnak.

A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, mely a koronavírus-járvány elleni védekezésben akár több ezer fő foglalkoztatásával is szerepel vállal. A speciális tartalékosi szolgálat a munkahelyüket elveszítő, felnőtt korú, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgároknak szól. A honvédségnél mindenki megtalálhatja a számításait, mert a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte valamennyi civil szakma képviselőit tudják foglalkoztatni.

A program júliusi indulásakor 14 helyszínen közel 400 fő vonult be, szeptemberben pedig 13 helyszínen több mint 350 fővel kezdődtek meg a kiképzések. A bevonulás harmadik üteme október elsején volt 10 helyszínen, ekkor több mint 200 fő írt alá szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés.

A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. Ha valaki közben úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos következmények nélkül megteheti, de a szerződés újabb 6 hónappal meg is hosszabbítható.

A jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy áttérnek más tartalékos szolgálati formára, vagy pályájukat szerződéses katonaként folytatják, amennyiben megfelelnek az ehhez szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi feltételeknek. A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interneten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja, további információk a www.iranyasereg.hu oldalon találhatóak.

A képre kattintva nagyítható!

Véleményezési dokumentumok

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS

A településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján  - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából közreműködő TRENECON – Viafutura - Partner Konzorcium megkeresésére  - megindította a  településrendezési eszközei módosítási folyamatát.

A 25. sz. főút Borsodnádasd település területén áthaladó szakasza fejlesztésével érintett területre a módosítás tervezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők a www.borsodnadasd.hu honlapon.

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére az Önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29/A § (2,3) alapján az Önkormányzat

partnerségi egyeztetést

hirdet meg.

Az egyeztetés lebonyolítására

„A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján” kerül sor (kivonat a törvényből):

165. § (1) 2020. december 31-éig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet ebben a § - ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

 (3) A (2) bekezdés a)–c) pontja értelmében elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató.

Fentiek alapján a módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek 2020. augusztus 14.-ig elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre eljuttatva.

Borsodnádasd, 2020. július 30.

Kormos Krisztián
polgármester   

Településrendezési Terv 2020. - véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentumok

Lakossági és Partneri Felhívás

Borsodnádasd Város Településrendezési Terv M-4 jelű módosítás - Előzetes tájékoztatási dokumentum

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Lakosaink, Ügyfeleink és Partnereink!

Lehetővé vált, hogy településünkön önkormányzati ügyeit elektronikusan is intézhesse.
Az elektronikus közigazgatás fejlesztését támogató programok és megoldások hatására Borsodnádasd Város Önkormányzatánál is elérhetővé váltak egyes ügyintézési szolgáltatások elektronikus úton.
Az e-önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, amely a https://ohp.asp.lgov.hu linken érhető el magánszemélyek és jogi személyek, vállalkozások számára egyaránt. A honlapon megjelenő szolgáltatások köre egyre bővül, egyre több ügyintézési lehetőséget nyújt Önnek vagy cégének.

A Portálon jelenleg az alábbi szolgáltatás-csoportok érhetők el:

1. Ügykövetés
Elektronikus azonosítást követően a korábban Portálon elektronikusan elindított helyi önkormányzati ügyeinek státuszát is nyomon követheti. A Portál három státuszról ad Önnek visszajelzést: folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyeire vonatkozó információkat kérhet le.

2. Adóegyenleg lekérdezés
A szolgáltatás segítségével lekérdezheti az önkormányzatunkhoz tartozó helyi adó egyenlegét. A lekérdezés során egyszerűen azonosítja magát, majd megadja az adóazonosító jelét vagy a vállalkozása adószámát, és máris megismerheti a személyes vagy képviselt cég nyilvántartott adóegyenlegét. Természetesen más személy vagy vállalkozás esetében akkor tudja igénybe venni ezt, ha érvényes és egyúttal a helyi adóhatósághoz benyújtott meghatalmazással rendelkezik. Ezt a meghatalmazást az e-szolgáltatás a háttérben ellenőrzi, külön teendője nincs.

3. Ügyindítás
A Portálon lehetősége nyílik különféle űrlapok kitöltésére és ezáltal a papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő nélkül (postázás, személyes megjelenés) továbbításra kerülnek hozzánk. Jelenleg helyi adó, ipar- és kereskedelem, illetve egyéb hatósági ügyekben van lehetőség űrlap benyújtására. Amennyiben azonban nem talál a kívánt ügytípushoz formalizált űrlapot a Portálon, úgy lehetősége van szabadszöveges elektronikus beadványon keresztüli ügyindításra is (https://epapir.gov.hu).

 

Használati útmutató

1. Általános előfeltételek
A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek:

 • Internet Explorer 11 (vagy frissebb), Mozilla Firefox 57 (vagy frissebb), vagy Google Chrome 62 (vagy frissebb) böngésző;
 • KAÜ azonosítás (Ügyfélkapu, Részleges Kódú Telefonos Azonosítás, és hamarosan az eSzemélyivel történő chip alapú azonosítás);
 • Ha a Rendelkezési Nyilvántartásban kizárta az elektronikus ügyintézést, a szolgáltatásokat saját nevében nem tudja használni.

Az oldal a következő linken érhető el: https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap

Ha elakadna az ügyitézésben, akkor ajánljuk figyelmébe, hogy a Portálon megtalálható valamennyi funkció részletes leírása és az oldal használatával kapcsolatos jogok és feltételek (ÁSZF).

2. Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele
A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az első belépéskor létrejön az ASP személyes fiók, amelyben különféle személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg, amelyek természetesen később módosíthatók.

 

Az azonosítást követően, az ügyintézés megkezdéséhez először válassza ki Önkormányzatunkat! (Az ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.)

Sikeres regisztrációt, bejelentkezést követően, az Önkormányzat kereső menüpontban tudja kiválasztani a Borsodnádasd Város Önkormányzatát. Amennyiben korábban már regisztrált és megjelölt alapértelmezett önkormányzatot, akkor a baloldali menüvel azonnal az alapértelmezett önkormányzat kiválasztott szolgáltatására navigálhat el.

A kiválaszt gomb megnyomása után jutunk el az alábbi felületre:

3. Adó-egyenleg lekérdezés
Kattintson az Adóegyenleg lekérdezésre! Adja meg adóazonosító jelét, vagy képviseltje adóazonosító jelét! Figyeljen a megfelelő karakterek bevitelére! Ha képviselt adó-egyenlegét kérdezi le, ne feledje a jelölőnégyzet pipálását. Fontos, hogy ehhez meghatalmazás szükséges, ha ilyennel nem rendelkezik korábbról rendszerünkben, nem fogja megkapni az egyenleget. Lekérdezés után látható az egyenleg.

4. Ügyindítás
Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap benyújtása. Kattintson az Ügyindításra, válasszon ágazatot, és ügytípust, ajánlott a szűrők használata. A szűrés után a lekérdezés gombra kattintva megjelennek az elérhető űrlaptípusok, majd az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével töltse ki értelemszerűen az űrlapot. A szolgáltatás néhány adatát előre feltöltheti, ezeket módosíthatja, ha eltérést tapasztalna. Beküldés előtt ellenőrizni szíveskedjen a feltöltött űrlapot! Lehetősége van a kérelméhez dokumentumokat is csatolni, amelyeket hitelesíteni szükséges, ennek menetéről a rendszer részletes tájékoztatás nyújt. Ha végzett, válassza a beküldést és űrlapja elindul hozzánk!
Megjegyzendő, hogy az űrlapok listázásánál a csoportképzés szerinti év az űrlap bevezetésének kezdetét mutatja. Az eljárás módja megadása nélkül az űrlapok nem listázódnak és az űrlapkitöltés nem indítható. Az eljárás módja megkezdett űrlapkitöltés közben már nem változtatható.

5. Ügykövetés
Az ügykövetés igénybevételével tájékoztatást kaphat az Önkormányzatunknál folyamatban levő, a Portálon elektronikusan indított ügyének ügyintézési állapotáról. Háromféle állapot szerinti szűrés érhető el: folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyekre vonatkozó információk kérhetők le. Kattintson az Ügykövetésre, válasszon a státusz szerinti szűrők közül és nyomja meg a lekérdezés gombot.
Fontos, hogy az ügykövetés szolgáltatás kiválasztásakor a Portál a háttérben ellenőrzést folytat le a RNY alaprendelkezés tekintetében: vizsgálja, hogy tett-e kizáró rendelkezést az e-ügyintézésre vonatkozóan. Amennyiben tett, úgy egy hibaüzenetben kap tájékoztatást arról, hogy az elektronikus ügyintézést tiltó rendelkezés miatt a szolgáltatást annak feloldásáig nem veheti igénybe.

Bővebb tájékoztató a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato linken érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről a tájékoztató letölthető .pdf formátumban is.

Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszerről

Borsodnádasd Város Önkormányzata közterületi térfigyelő kamerarendszert működtet a város közigazgatási területén. A térfigyelő rendszer jelenleg 7 db kamerából áll.

A térfigyelő rendszer működtetésének célja elsősorban a lakosság és a városba látogatók szubjektív közbiztonságérzetének növelése, a Rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a közterület általános rendjének biztosítása.

A kamerarendszer megkönnyíti a Rendőrség munkáját.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a jelenleg működő kamerarendszerről.

Térfigyelő kamerák adatai:

Kamera helye

3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 1.
ÉMÁSZ oszlop
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 17.
ÉMÁSZ oszlop
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 18.
ÉMÁSZ oszlop
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 40.
ÉMÁSZ oszlop
3671 Borsodnádasd, Rákóczi Ferenc utca 1.
ÉMÁSZ oszlop
3671 Borsodnádasd, Kossuth Lajos út 31.
ÉMÁSZ oszlop
3671 Borsodnádasd, Kossuth Lajos út 64.
ÉMÁSZ oszlop

A korszerű, nagy teljesítményű, éjjel-nappal működő kamerák beüzemelésével várhatóan tovább csökken a bűncselekmények száma, javulnak a település közbiztonsági mutatói.

Borsodnádasd, 2016. július 11.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Rendőrség

A BORSODNÁDASDI RENDŐRŐRS elérhetőségei:
A Rendőrőrs címe: 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.
Éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszám: 48/442-002


Az ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG elérhetőségei
:
A Kapitányság címe: 3601 Ózd, Jászi Oszkár u. 2.
Éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszám: 48/570-070


A fenti elérhetőségek bármelyikén bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentéseiket megtehetik.
A fenti hívószámokon kívül a Rendőrség éjjel-nappal hívható segélyhívó telefonszáma, a 112-es és a 107-es segélyhívó számok is folyamatosan rendelkezésre állnak.
A „Telefontanú” program ingyenesen hívható, zöld száma a: 06/80-555-111

Latest Users Module

This module displays the latest registered users. Help

Who's Online

The Who's Online Module displays the number of Anonymous Users (e.g. Guests) and Registered Users (ones logged in) that are currently accessing the Web site. Help

Ön itt van: Home Önkormányzat Egyeztetés TRT és HÉSZ
X

Right Click

No right click