Archív hírek

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSRE!

Borsodnádasd Város Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen megítélt támogatási mennyiség erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére - természetbeni ellátásként tüzifa támogatás nyújt. A tüzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában

2019. szeptember 10. napjától – 2019. október 18. napjáig

A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, családja jövedelmi viszonyáról nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni.

A kérelem elbírálása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára jogosult személy
  • egyedülálló nyugdíjas
  • 70 éven felüli házaspár
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
  • gyermekét egyedül nevelő szülő
  • három vagy többgyermekes család
  • a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSRE!