Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Archív hírek

Tájékoztató ügyeleti ellátással kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!

A tegnapi nap folyamán rendkívül kellemetlen helyzetbe került településünk vezetése, ugyanis ügyeleti társtelepülésünk közösségi oldalán hivatalos tájékoztatás jelent meg arról, hogy a Borsodnádasdon működő háziorvosi ügyelet 2020. június 30. napjától megszűnik és a lakosok konkrét iránymutatást kaptak arra vonatkozólag, hogy 2020. július 1. napjától Ózdon látják el a betegeket. Ez településünkön jogos lakossági felháborodást váltott ki, melynek fő oka, hogy mi semmit nem mondunk az ügyről, másrészt semmiféle magyarázat nincs a hír mellett.

Jelen tájékoztatóm ilyen előzményekkel utólagos magyarázkodásnak tűnik, de megpróbálok tényszerű és közérthető információkkal szolgálni.

A Borsodnádasdon működő ügyelet 2001. körül alakult meg négy település mikrotársulásának működtetésével. Településünk a kezdetektől jelentős szerepet vállalt a kialakításban és működtetésben. A működtetéshez szükséges állami finanszírozás sosem fedezte a kiadásokat, de a különbözetet hol az ózdi társulás, hol a társult települések, gyakran pedig Borsodnádasd finanszírozta. A szakmai ellátottsággal a kezdeti időkben nem volt probléma, a négy település hét háziorvosával és egy állandó nyugalmazott főorvosával ez zökkenőmentesen megszervezhető volt. Az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok valamennyien szakmailag előrelépésnek látták a központi ügyeletet – a korábbi állandó készenléthez képest – a lakosságnak is, az orvosoknak is megnyugvás volt annak működtetése.

Az évek alatt a közös feladatellátással kapcsolatosan feszültségek mindig adódtak – aminek legfőbb oka a működtető önkormányzatokra háruló egyre magasabb önrész vállalása volt. A helyzetet településünk gyakorlatként úgy kezelte, hogy a településekre eső önrészt előfinanszírozta, így az ellátásban részt vevők a bevételek elmaradozásaiból problémát nem érzékeltek – bár ez nekünk egyre nagyobb terhet jelentett. 2017. évtől kezdetben fokozatosan, majd 2019-2020. évben robbanásszerűen új negatívumként éltük meg az orvoshiányt. Jelenleg ott tartunk, hogy a korábbi nyolc helyi orvossal szemben három fő vonható be az ügyeleti ellátásba, de mivel ők párhuzamosan több körzetet is kényszerülnek ellátni – így ügyelet nélkül is rendkívül túlterheltek. Április hónapban adtam már arról tájékoztatást, hogy voltak napok, amikorra nem találtunk orvost, így Ózddal együttműködve kellett megoldanunk az ügyeletet. Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás Elnökének, Ózd polgármesterének a segítőkészsége és hozzáállása rendkívül példaértékű volt, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A koronavírus-helyzet még tovább fokozta a problémát – májustól teljesen összeomlott volna az ügyelet – ettől pusztán az a kényszerintézkedés mentette meg, hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok díját piaci alapon határoztuk meg, ami konkrétan egységesen 4000 Ft/óra díjazást jelent – mert ez az a határösszeg, amiért a külsős orvosok vállalnak ügyeleti szolgálatot. Minimális korrekcióra az ápolók esetében is sor került, de az ő óradíjuk így sem éri el a jogszabályban meghatározott összeget.

Ezzel a problémát látszólag megoldottuk – de sajnos be kell látnunk, hogy ez hosszú távon így fenntarthatatlan. Ennek megértéséhez nagyságrendi számokkal is untatnám Önöket. Az ügyeletünk állami finanszírozása szinte megalakulása óta változatlan, éves szinten 1000 fő lakosra kapunk 1 M Ft-ot, így ez a négy település 12.000 lakosára vetítve éves szinten 12 M Ft támogatást jelent. Ahhoz, hogy az ügyelet minimális szinten működni tudjon 3 fő gépjárművezetőre van szükség – 365 napon keresztül orvosra és ápolóra. Ez a korábbi saját orvosainknak fizetett rendkívül alacsony ügyeleti díjjal számolva 32.400.000 Ft kiadást jelentett éves szinten. Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulástól 4,5 M Ft összeg támogatás egészítette ki az állami támogatást, így a finanszírozási hiány évente 16,5 M Ft volt – amit a négy település lakosságszám arányosan fizetett meg – de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt leginkább Borsodnádasd finanszírozta elő.

Az orvosi ügyeleti díjak 2020. május 1. napjával történő megemelésével, ha 2020. december 31. napjáig minden nap ellátás lenne, a kiadási oldal 46.000.000 Ft-ra emelkedne úgy 2020-ban, hogy az állami finanszírozás egy fillérrel sem emelkedik. Könnyen kiszámítható, hogy a finanszírozási hiány 2020. évre a korábbi 16,5 M Ft-ról 29,5 M Ft-ra emelkedne, ami lakosságszám arányosan a társtelepülések számára is egy vállalhatatlan teher. Ennek a hiánynak semmi fedezete vagy finanszírozási oldala nincs.

Ha továbbmegyünk és a 2021. évet tervezzük, ott az emeléssel már nem május 1-től, hanem január 1-től kell számolni, így 2021. évben már a kiadás 55 M Ft lenne, szemben a továbbra is 12 M Ft állami támogatással és 4,5 M Ft Ózdi Társulási hozzájárulással – a hiány ekkorra éves szintén 38,5 M Ft lenne. Ezt az összeget a négy település nem tudja biztosítani. Az összes saját bevétel sincs ilyen összeg. Felmerülhet a kérdés, hogy próbáltunk-e valamilyen külső segítséget kérni a finanszírozási problémákhoz. Természetesen próbáltunk és elutasításon kívül semmit nem kaptunk. (Máshol mentőstisztet is bevonnak az ellátásba – ezt a járási tisztifőorvos elutasította.)

Ekkora finanszírozási hiánnyal működő tevékenység a négy település teljes pénzügyi összeroppanását eredményezné.

Egyetlen, hosszú távú lehetséges megoldás az ózdi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozás. Viszont ez sem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan gondolják. Ezen javaslatunkkal alaposan felforgattuk az ózdi ügyeleti ellátást is. Az ózdi ügyelet működési engedélyébe nem tartozik bele a mi négy településünk, de az Ózdon ügyeletet ellátó orvosok szerződése sem tartalmazza. Tudomásom szerint az ózdi szakmai körökben jelentős az ellenállás az ellátási terület bővülésével kapcsolatosan. Amennyiben a kibővített ózdi ügyelet létrejön, az ellátottak száma meghaladja a 40.000 főt, így már egyszerre párhuzamosan két orvos látná el az ügyeletet. Rendkívül sok a bizonytalanság a megalakulásukkal kapcsolatosan, ezért a tájékoztatásomat csak a hónap második felében terveztem közzé tenni.

Számunkra legfontosabb, hogy a települések lakossága ellátás nélkül ne maradjon. Az a helyzet nem állhat elő, hogy az ózdi kibővített ügyelet nem jön létre, de a borsodnádasdi megszűnik. Valkó doktornő javaslatára végeztünk kalkulációkat arra vonatkozólag is, hogy a Heves megyei oldal felé kellene bővíteni az illetékességi területet. Sajnálatos módon ott is nagyon gyenge az orvosi és az ügyeleti ellátás, de ilyen rövid idő alatt ez a megyén átnyúló változtatás kivitelezhetetlennek tűnik.

Polgármesterként is és borsodnádasdi lakosként is nehéz megélni azokat a kényszerű negatív változásokat, ami az elmúlt időszakban településünket sújtja. Szinte már valamennyi olyan plusz tevékenység, ami a városi rangunkkal 2001-ben kialakult, mára megszűnt: építéshatóság, gyámhivatal, okmányiroda és sajnos az orvosi ügyelet is fenntarthatatlan.

Ha a fogorvosi ellátás és a két háziorvos hiányára gondolunk, a helyzet teljesen elkeserítő – a felháborodás és elégedetlenkedés teljesen megalapozott.

Sok pozitív dolog történt ugyan a településen az elmúlt időszakban, de amikor az alap funkciók ilyen szinten omlanak össze – ez teljesen beárnyékolja az eredményeinket.

Nehéz bármilyen pozitív gondolattal zárni ezen tájékoztatást.

Ügyeleti ellátásunk június hónapban a megszokottak szerint működik, az esetleges változásról a hónap végén tudom Önöket biztosan tájékoztatni.

Kérem fentiek elfogadását!

Borsodnádasd, 2020. június 10.

Kormos Krisztián
polgármester   

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek Tájékoztató ügyeleti ellátással kapcsolatosan