Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Archív hírek

Lakossági Felhívás

Borsodnádasd Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása következtében a fű növekedése felgyorsult, valamint a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék a nem megfelelően kitakarított árokból kilépve az utakban és járdákban kárt okoz. Az önkormányzat az elmúlt években a lehetőségéhez mérten mindenhol levágta és elszállította a közterületen és a lakosság háza előtti területekről a füvet és kitakarította a csapadékvíz elvezető árkokat. Az idei évben a közfoglakoztatási létszám jelentős csökkenése miatt a lakosság előtti közterületen nem tudja ezeket a plusz feladatokat magára vállalni és ellátni. Ezért felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok előtt a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendeletére, különösen figyelemmel a rendelet 6.§-ra ami vonatkozik az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladataira.

6.§

(1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

  1. az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
  2. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
  3. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

Borsodnádasd 2020. 06. 25.

                                                                       Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek Lakossági Felhívás