Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Archív hírek

Tájékoztató a 2022. évi szociális tűzifa igénylésének feltételeiről

Borsodnádasd Város Önkormányzata idén is csatlakozott a szociális tűzifa programhoz, melynek keretében 542 erdei m3 tűzifa osztható szét a rászorultak között.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  7/2022.(IX.28.) önkormányzati rendelet alapján az a Borsodnádasd Város közigazgatási területén élő és bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (2022-ben 128.250,- Ft),
 2. aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 550 %-a (2022-ben 156.750,- Ft).

 Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, a kérelmezőt aki

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) szerint aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 2. az Szt. szerint időskorúak járadékában részesül, vagy
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban – lakásfenntartási települési támogatás – részesül, vagy
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

másodsorban, aki

 1. kiskorú gyermeket egyedül nevel vagy nagycsaládos
 2. 65. életét betöltött egyedülálló nyugdíjas.

A támogatás iránti kérelmet 2022. október 31. lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban.

A nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban igényelhető. 

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, kivéve azon háztartásokat, melyben több család él, bizonyíthatóan külön háztartást vezetve.

A megítélt szociális tűzifa - az önkormányzat által megjelölt - telephelyről történő elszállításáról a jogosult maga gondoskodik.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről), vagy
 • utolsó havi csekkszelvény/bankszámlakivonat, és
 • rászorultságot megállapító határozat. (Aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát, települési támogatásra való jogosultságot, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat. Ezen ellátásokra jogosult személyeket az elbírálás során előnyben kell részesíteni.)

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek Tájékoztató a 2022. évi szociális tűzifa igénylésének feltételeiről
X

Right Click

No right click