Lakossági Tájékoztatás

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

Magyarország kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) rendeletét.

Figyelembe véve az új típusú koronavírus járvány hatásait és veszélyeit, az új vírus elleni védekezés érdekében a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái 2020. március 16-tól további rendelkezésig zárva tartanak.

Társaságunk célja, hogy ügyfeleink, munkatársaink és hozzátartozóik egészségét megóvja, ugyanakkor a közszolgáltatás biztonságát garantálja a kihirdetett veszélyhelyzet alatt. 
Ezen időszakban továbbra is teljes kapacitással működik a telefonos ügyfélszolgálat, illetve a megkereséseket e-mailben is fogadják munkatársaink. A postai úton érkező megkereséseket és a személyes ügyfeleket Cégünk átmenetileg nem fogadja.

A kormányzati döntések következtében Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az új hulladékgyűjtő edényzetek átadás-átvétele határozatlan ideig szünetel.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (gyűjtés és szállítás) változatlan tartalommal biztosítjuk.

A BMH Nonprofit Kft. az ügyflszolgálatok működéséről, valamint a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatban a veszélyhelyzet fennállása alatt folyamatos tájékoztatást nyújt.

BMH Nonprofit Kft.

Tájékoztató 70 év felettiekkel kapcsolatos kormányzati intézkedésről

Tisztelt Lakosság!

2020. március 16-án a Kormány 46/2020.(III.16.) Kormányrendelettel a 70. életéveiket betöltött személyekkel kapcsolatban az alábbi intézkedést hozta:

2. §

(1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Mint Önök előtt is ismeretes, a koronavírus járvány az eddigi járványok közül bármelyiktől jobban fertőz, gyorsabban terjed. Sajnálatos módon ellenszere nincs! Egyetlen dolog, amit tehetünk ellene, az emberi érintkezések számát a minimálisra csökkentjük. A legveszélyeztetebb korosztály az időskorúak, a 70. év felettiek, esetükben a fertőzés halállal is végződhet.

Kérjük, hogy saját épségük és egészségük érdekében vállalják önkéntesen az alábbi nyilatkozattal, hogy a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket nem hagyják el!

Vállalásuk esetén kérjük, hogy munkanapokon 08.30 – 12.00 óra közt a 06-48-442-558 telefonszámon jelezzék azt, majd a kitöltött írásbeli nyilatkozatért, valamint a további teendők megbeszélése céljából munkatársunk felkeresi.

A nyilatkozat IDE kattintva tölthető le.

Borsodnádasd, 2020. március 17.

Kormos Krisztián
polgármester   

Tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyi intézkedésekről - 2020. március 16.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírussal kapcsolatban a mai napon a város vezetői, intézményvezetői, egészségügyi szakemberei, valamint a roma nemzetiségi önkormányzat képviselője ülést tartott.

Az ülésen elhangzott, hogy a járvány érkezésére fel kell készülni, annak lassítására csak az emberi érintkezések, kontaktok minimálisra történő csökkentésével lehet gátat szabni. A legveszélyeztetebb korosztály az időskorúak, valamint veszélyeztetettek a legyengült szervezetűek – esetükben a fertőzés halállal is végződhet. Fertőzést bárki terjeszthet és az nagyon gyorsan és könnyen terjed. Ellenszere nincs! Egy dolgot tehetünk, az emberi érintkezések számát a minimálisra csökkentjük.

Figyelembe véve a településen élő idősek számát – lehetőségeinkhez képest – az alábbi intézkedéseket hoztuk meg 2020. március 17. keddi naptól kezdődően:

 1. Az önkormányzati fenntartású óvodákban rendkívüli szünetet rendelünk el, az óvoda csak ügyeleti rendszerben fog működni, csak azon gyermekeket fogadják, akiket otthoni körülmények közt nem tudnak elhelyezni. Azon szülő, aki az ügyeleti rendszer alatt igénybe kívánja venni az óvodai ellátást, előtte egyeztessen az óvoda vezetővel. A gyereket a szülő csak a kapuig kísérheti, ahol a dajka veszi át – szülő sem az udvarra, sem az épületbe nem léphet be! Az alkalmazottak jelentős része rendkívüli szabadságot kap.
 2. A konyhai helyben történő étkeztetést beszüntetjük. Az ebédek elszállítása tiszta, fertőtlenített ételhordóban történhet, elsősorban házhozszállítással.
 3. Sok napra való konzervet szerzünk be, ugyanis előállhat az a helyzet, hogy a konyhai dolgozók egészségének védelme érdekében csak konzerveket tudunk kiszállítani.
 4. Mivel legveszélyeztetebb korosztály az időskorúak, az ő településen belüli mozgásukat a minimálisra kell csökkenteni. A gyógyszerfelírás telefonon keresztül, a gyógyszerek kiváltása recept nélkül, TAJ szám alapján történik a patikában. Orvosi rendelőbe is csak különösen indokolt esetben, életveszély esetén menjenek!
 5. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idősek a Központi Konyhára se hozzák, vagy vigyék az ételhordót – számukra biztosítjuk a házhozszállítást!
 6. A helyi tömegközlekedést beszüntetjük!
 7. Intézményeinkben, hivatalinkban az ügyfélfogadást beszüntetjük, az ügyintézőkkel a kapcsolatot telefonon, interneten, vagy levél formájában tarthatjuk. Ahol lehetőség van, az otthoni munkavégzést preferáljuk.
 8. Elrendeljük a Nádasd Fitness épületének bezárását, a játszóterek és szabadtéri fitnesspark használatát megtiltjuk!
 9. Elrendeljük a Molnárkalács üzem bezárását!
 10. Elrendeljük a helyi piac bezárását, az ott történő árusítást megtiltjuk!
 11. Az önkormányzati varroda szájmaszkok gyártására áll át.
 12. Elrendeljük, hogy a közmunkások közül az iskolás, óvodás gyereket nevelők maradjanak otthon, csak azok kerüljenek berendelésre, akiknek a munkája a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen.
 13. Elrendeljük a Közösségi Ház és Könyvtár vendégfogadásának szüneteltetését.
 14. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
 • idegeneket lehetőleg ne fogadjanak településünkön,
 • tartsák be a higiéniás szabályokat,
 • házalókat ne engedjenek lakásukba,
 • rendszeresen fertőtlenítsék, takarítsák lakásukat,
 • általánosságban, főleg idősekkel kerüljék a kézfogást, puszit, stb.,
 • rendszeresen, alaposan mossanak kezet,
 • az óvodás, iskolás gyerekek felügyeletét ne a nagyszülők végezzék,
 • AKI CSAK TEHETI, MARADJON OTTHON!

Nyomatékosan felhívjuk a külföldről haza érkezők és családtagjaik figyelmét arra, hogy maradjanak a lakásukban!

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a koronavírusnak nincs ellenszere! Egy dolgot tudunk tenni, kellő időben a megelőzést kell komolyan vennünk - ezzel életeket menthetünk meg!! Vegyék Önök is komolyan a leírtakat! Érezzünk saját magunk, egymás és idős szüleink, nagyszüleink iránt felelősséget!!

Kérem fokozottan figyeljük a központi iránymutatásokat, a hiteles kormányzati forrásokat, figyeljünk egymásra, tartsuk be a higiénés szabályokat, működjünk együtt, segítsük embertársainkat. Egyúttal kérünk mindenkit, hogy a pánikkeltő információkat fenntartásokkal kezelje! Jó egészséget kívánunk!

Borsodnádasd, 2020. március 16.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

 

 

BLASE közlemény

Tisztelt Szurkolóink!
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Tisztelt Szülők!

Egy időre minden labdarúgó csapatunk kényszerpihenőre vonul. Átmenetileg az edzések is szünetelnek.
A változásokról azonnal tájékoztatást adunk.
Mindenki vigyázzon magára és szeretteire!

Tisztelettel:             
BLASE vezetősége

 

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos helyi intézkedésekről

Borsodnádasd Város vezetői és intézményvezetői vasárnap délelőtt ülést tartottak és a kormányzati intézkedésekkel összhangban az alábbi intézkedéseket hoztuk:

A koronavírus veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzati fenntartású óvodában 2020. március 16-tól, hétfőtől újabb intézkedésig nem rendelünk el rendkívüli szünetet. Ugyanakkor megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, amennyiben meg tudják oldani, otthoni körülmények között gondoskodjanak a gyermekek elhelyezéséről, de a gyermekek felügyeletét semmiképp sem időskorúakra, ne a nagyszülőkre bízzák!
Az intézmény vezetője hétfőn felméri, hogy kik azok, akik nem tudják otthonukban elhelyezni gyermekeiket és mekkora az igény az Óvoda munkarend szerinti további nyitva tartására. Ezen információk ismeretében hétfő délután döntünk a működés további lehetőségeiről.

Az idősellátással és étkeztetéssel kapcsolatban is hoztunk intézkedéseket:

Saját érdekükben arra kérjük a házhozszállítást nem kérő szociális étkeztetést igénybe vevő időseket, lehetőség szerint a Központi Konyháról ne ők, hanem hozzátartozóik, ismerőseik vigyék el az ebédet. Ha ez nem megoldható, akkor kérjék a házhozszállítást! Kérjük, hogy különös figyelmet fordítsanak a leadott ételhordók tisztán tartására, fertőtlenítésére, de ezen felül intézkedünk a bekerült ételhordók újbóli fertőtlenítéséről. Az iskolai étkeztetést igénybe vevők, amennyiben az igénylik, ételhordóban tudják elvinni az ebédet. Kérjük, hogy ők szándékukat jelezzék a Konyhán - és a tiszta ételhordó leadásáról naponta gondoskodjanak! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fertőtlenítési protokoll és a megnövekedett ételhordós igénybevétel a technológiai időt meghosszabbítja, így a kiszállítás a korábbiakhoz képest későbbi időpontban várható!

Ezen felül a házi segítségnyújtás tekintetében is javasolt, hogy a kormányzati intézkedésekkel összhangban családon belül gondoskodjanak az idősekről - de a házi segítségnyújtást sem állítjuk le!
Intézményeinkben fokozott fertőtlenítést rendeltünk el, de a lakosoknak otthonaikban, a társasházak esetében ugyanezt javasoljuk, valamint azt, hogy fertőzésveszély esetén felelősségteljesen járjanak el a lakók egymással szemben.

Kérem fokozottan figyeljük a központi iránymutatásokat, a hiteles kormányzati forrásokat, figyeljünk egymásra, tartsuk be a higiénés szabályokat, működjünk együtt, segítsük embertársainkat. Egyúttal kérünk mindenkit, hogy a pánikkeltő információkat fenntartásokkal kezelje! Jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:                                                                           
Kormos Krisztián - polgármester, Burkovics Róbert - jegyző

BLASE közlemény

Tisztelt Szurkolóink!
Tisztelt Szülők!

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos levélben közölte, hogy a labdarúgó utánpótlás bajnokságok 2020. március 16-tól határozatlan időre felfüggesztésre kerültek. A felnőtt bajnokság felfüggesztéséről - egyenlőre - még nem született döntés.
Minden további hírről, rendelkezésről beszámolunk.

Tisztelettel:             
BLASE vezetősége

Lakossági Felhívás

Tisztelt lakosok!

Borsodnádasd Város Önkormányzata, és a Közösségi Ház és Könyvtár nevében, a COVID-19 koronavírus okozta járvány elkerülése, ill. a kockázati tényezők minimalizálása érdekében az alábbi megelőző intézkedésekről szeretném tájékoztatni Önöket:

Ünnepi városi megemlékezés: A 2020. március 15. vasárnap 09:30 órától a Petőfi térre tervezett ünnepi programunkból a koszorúzási ceremóniát 10:00 órai kezdettel MEGTARTJUK, a koszorúzók részvételével. A térzene, ill. az iskolások ünnepi műsora ELMARAD!

Víz világnapja: A 2020. március 16. hétfő 16:00 órától a Közösségi Ház és Könyvtár dísztermébe tervezett LIGA rendezvény ELMARAD!

Lakossági fórum: A 2020. március 23. hétfő 17:00 órától tervezett lakossági fórum melynek témája "a lakosság tájékoztatása a borsodnádasdi egészségügyi ellátás változásairól..." ELMARAD!
A lakosság tájékoztatását szórólapozással, plakátok kihelyezésével és az internetes felületeinken (facebook, honlap, kábel TV) fogjuk megoldani.

Címzetes Főorvosi Cím átadó ünnepség: A 2020. március 27. péntek 16:00 órától a Közösségi Ház és Könyvtár dísztermébe tervezett önkormányzati és civil komplex ünnepi program ELMARAD!

Szurasenko Dániel koncert: A 2020. március 30. hétfő 16:00 órától a Közösségi Ház és Könyvtár dísztermébe tervezett gálakoncert ELMARAD!

Szíves megértésüket köszönjük!

Keresztfalvi Lajos                     
Megbízott Intézményvezető              
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

Értesítés a bérlettámogatásról

Értesítjük a bérlettámogatásban részesülőket, hogy a 2020. március havi (határozattal rendelkezők részére) bérlettámogatások kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. március 11-e (szerda) 10.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Értesítés a bérfizetésről

Értesítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy a február havi munkabér kifizetési helye és időpontja

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2020. március 05-e (csütörtök) 13.30 órától 15.30 óráig.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Lakossági Felhívás

Borsodnádasd Város Önkormányzata értesíti az Eötvös út 20-26 sz. (PAROL KFT) alatti lakosokat, hogy a favágás időpontja a meghirdetett 2020. március 03. időpont helyett az időjárás miatt 2020. március 10. napján kezdődik.

Egererdő Erdészeti Zrt.

Eboltás!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Borsodnádasd városban az alább felsorolt időpontokban és helyen veszettség elleni EBOLTÁS-t tartunk.

Az oltás időpontja: 2020. március 17. (kedd)  
 
Helye: 09:00-10:00 óráig Általános Iskola előtti aszfaltozott terület
  11:00-11:30 óráig Petőfi tér

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező, melynek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A veszettség elleni oltás költsége: 4.000 Ft, az oltás magában foglalja a kötelező parazita ellenes kezelés költségét.

Veszettség elleni oltás csak mikrochippel ellátott ebnek adható.

Amennyiben mikrochip behelyezésére eddig nem került sor, lehetőség van annak pótlására, melynek költsége 4.000 Ft.

Az eb tartási helyén történő veszettség elleni oltás díja: 4.500 Ft az oltás időpontjában.

Ennek bejelentése az oltás helyszínén vagy a +36-30/303-8816 telefonszámon (Dr Jaczkó Géza) történhet.

Amennyiben az eb még nincs mikrochippel megjelölve, az eb tartási helyén történő oltás és chip behelyezés költsége együttesen 9.000 Ft.

Kérjük, hogy az eb (sorszámozott) oltási könyvét mindenki hozza magával. Az elhagyott oltási könyvek pótlása, és az új könyvek kiadásának díja 500 Ft/db.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden embert érintő kutyaharapás esetén a hatóság szabálysértési eljárást automatikusan kezdeményez veszettség ellen be nem oltott eb esetén a tulajdonossal szemben.

A kiadott oltási könyvet mindenki hozza magával!

Háznál történő oltás bejelentése: 06-30/303-8816

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Lakossági Felhívás

Értesítjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy újból van lehetőség szelektív kuka (120 l kék-sárga) igénylésre korlátozott darabszámban azok részére, akiknek az első osztáskor nem jutott és jelenleg műanyag zsákba gyűjtik.

Az igényeket kérjük személyesen vagy telefonon jelezzék a Polgármesteri Hivatal portáján az alábbi elérhetőségeken: 06-48/ 442-334; 06-21/345-7040.

Borsodnádasd Város önkormányzata

Lakossági Felhívás

Borsodnádasd Város Önkormányzata értesíti a Karácsonylova utca és az Eötvös út 20 – 26 sz. alatti lakosokat, hogy 2020. március 3. kezdéssel az Eötvös út 20 – 26 sz. közötti szakaszon az erdészeti területen (út bal oldala PAROLLAL szembeni terület)  fa kivágásokat végeznek. Ennek következtében a munkálatok ideje alatt az alábbi szolgáltatások a nap folyamán részlegesen, esetleg teljesen szünetelni fognak:

 • vezetékes telefon, internet
 • kábeltévé, internet
 • elektromos áram

Kérjük a lakosság szíves türelmét.

A fakivágások időtartama a mennyiség és a hely miatt több napig is eltarthat.

Borsodnádasd, 2020. 02. 26.

Egererdő Erdészeti Zrt.

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek