Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Panasz, közérdekű bejelentés, javaslat

Panasszal, közérdekű bejelentéssel vagy javaslattal bárki fordulhat szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus úton Borsodnádasd Város Önkormányzatához, illetve a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalhoz.

A kérelemnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a bejelentő családi és utóneve;
  • értesítési címe (állandó lakcím, postai levelezési cím, e-mail cím).

Amennyiben azonosítás nélkül szeretne panaszt vagy közérdekű bejelentést tenni, azt az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül teheti meg, az alábbi linkre kattintva: 

http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul

Magyarország Alaptörvényének XXV. cikke szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.”

A panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján kell elbírálni.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés szintén tartalmazhat javaslatot is.

A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás olyan speciális eljárás, amelyben az eljáró szervnek az a feladata, hogy a panaszban, illetve a közérdekű bejelentésben foglaltakat kivizsgálja, majd ennek eredményéről – a megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzésének indokairól – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesítse.

Nem minősül panasznak, közérdekű bejelentésnek a bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó ügyben benyújtott beadvány, kérelem, egyéb irat.

Panasz, közérdekű bejelentés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

  • szóban: személyesen ügyfélfogadási időben a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban
  • postai úton: Borsodnádasd Város Önkormányzata, illetve Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. székhelyre címezve
  • elektronikus úton e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • telefonon: +36-48/442-334

Panasz vagy közérdekű bejelentés ügyintézése

A panaszt és a közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbítása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Fontos szabály, hogy a határidő annak meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a hat hónapot. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi. Az eljárásra jogosult szerv a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésekor – a minősített adat, illetve a törvény által védett titok kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul írásban értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, feltéve, hogy e szerv az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a panaszos, illetve a közérdekű bejelentő az adatai továbbításához hozzájárult. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a személyes adatait át kell adni az emiatti eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai a hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató elérhető a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve alábbi linkre kattintva:

https://www.borsodnadasd.hu/onkormanyzat/polg-hivatal

Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

l. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója               

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat éves költségvetése, költségvetési rendeletek módosításai, illetve beszámolói elérhetőek az Önkormányzat főmenü Rendeletek almenüpontjában.

Költségvetési rendeletek

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II. 13.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről.

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Költségvetési rendeletek módosításai

5/2015.(V. 04.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/2017.( XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2019.(X.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020.(VII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021.(VI.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2023.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Polgármesteri Hivatal és önkormányzat beszámolói

6/2015.(V. 04.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

5/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

5/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetési zárszámadásról

5/2018.(V. 31.) önkormányzati rendelet a 2017. évi zárszámadásról

5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet a 2018. évi zárszámadásról

8/2020.(VII.18.) önkormányzati rendelet a 2019. évi zárszámadásról

5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet a 2020. évi zárszámadásról

3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet a 2021. évi zárszámadásról

7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet a 2022. évi zárszámadásról

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve                

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást az önkormányzat nem nyújt.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani        

2018.01.01. napját követően kötött (az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű -) szerződések

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)               

Borsodnádasd Város Önkormányzata nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések                

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés nem volt.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

Az alábbi linken érhető el:

https://www.borsodnadasd.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-palyazatok/eueshazaipalyazatok

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzési információk a honlapon az Önkormányzat főmenü Önkormányzati közbeszerzések almenüpontján belül kerülnek közzétételre.

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet nyilvántartás szerinti részletes adatai az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek:

https://ekr.gov.hu/portal/ajanlatkero/ajanlatkero-nyilvantartas

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/ajanlatkerok/

Részletes adatok:

https://ekr.gov.hu/portal/ajanlatkero/ajanlatkero-nyilvantartas/8796359980336/reszletek

Közbeszerzési terv

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet neve alatt indított közbeszerzési eljárások hirdetményei az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek (több évre visszamenően, a fenti adatok megadásával, kereshető felületen, aktualizált tartalommal):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Megindított eljárárok

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet nevében indított közbeszerzési eljárások és publikált dokumentumaik az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Közbeszerzési hirdetmények

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő szervezet nevében indított eljárások hirdetményei alatt szereplő aktuális közbeszerzési terv az alábbiakban szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek (több évre, visszamenően, a fenti adatok megadásával, kereshető felületen, aktualizált tartalommal):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/

Közbeszerzési szerződések

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint ajánlatérő szervezet nevében indított közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződések az alábbiak szerint kereshetőek, elérhetőek és letölthetőek:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

korábban:

https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/kereses/kozbeszerzes/osszetett/

Elektronikus ügyintézés

e-ugyintezes


Borsodnádasd Város Önkormányzata Adóügyi Iroda elérhetősége

3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-21/345-7041, +36-48/442-334

Faxszám: +36-21/345-7045
 

Az elektronikus ügyintézés (E-önkormányzat) portál elérhető az alábbi linkekre kattintva:

 

https://ohp.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Önkormányzati Hivatali Portál

E-önkormányzat portál - Tájékoztató a Portálról
Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon - Általános tájékoztató


2024. január 15. napjától számlavezető pénzintézet váltás miatt az új számlaszámaink:

Borsodnádasd Város Önkormányzata intézményi számlaszámai:

 11734004-15349246   Borsodnádasd Város Önkormányzata
 11734004-15726133   Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal
 11734004-15778563   Borsodnádasd Roma Nemzetiségi Önkormányzata
 11734004-15822686   Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
 11734004-15822693   Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 
 11734004-15849069   Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde 
 11734004-16679883   Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Borsodnádasd Város Önkormányzata adóhatóságának számlaszámai:

 11734004-15349246-03470000   Eljárási illeték
 11734004-15349246-03540000   Iparűzési adó
 11734004-15349246-03610000   Bírság
 11734004-15349246-03780000   Késedelmi pótlék
 11734004-15349246-03920000   Talajterhelési díj
 11734004-15349246-04400000   Idegen bevétel számla
 11734004-15349246-08800000   Egyéb bevételek
 11734004-15349246-08970000   Gépjárműadó

Vajdavári vándorok természetjáró szakosztály

Bemutatkozás

A Vajdavári Vándorok természetjáró szakosztály jelenleg, a Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület szakosztályaként működő szervezet. A közösség a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár kezdeményezésére, 2019. március 15-én alakult, melynek vezetője és alapítója Panyák Tamás lett, helyi természetkedvelők és érdeklődők bevonásával.  A szakosztály, nevét a helyiek által jól ismert tájegységről, a Vajdavár-homokkővidékről kapta.

Borsodnádasdon a természetjárásnak már a rendszerváltás előtt is nagy hagyománya volt. A lemezgyár által szponzorált megannyi sportág mellett, évtizedeken keresztül működött a természetjáró szakosztály, melyből a gyár bezárását követően 1996-ban újjá szerveződött a Borsodnádasdi Természetjárók Köre, a jelenlegi szakosztály elődje. A Vajdavári Vándorok természetjáró szakosztály megalakulása szorosan összekapcsolódik az elődök által kitaposott ösvényekkel. Célja továbbra is egy korosztályokon átívelő összetartó közösség létrehozása, mely azonos érdeklődési kör alapján működik. 2022. júliusában a szakosztály vezető pozíciójában változás történt. Panyák Tamástól, Forgony Evelin vette át a „túrabotot” és fiatalos lendületével, új élettel töltötte meg a közösséget.

Tevékenység

A közösség tevékenységi körébe legfőképp a természettel kapcsolatos programok, valamint túraesemények szervezése tartozik bele elsősorban Borsodnádasdon és környékén. Az elmúlt évek során természetesen számos más vidéken és település környezetében is szervezésre kerültek túrák, kirándulások.

Események

2019-es év  március 15.  Évnyitó túra  (Borsodnádasd, Alsó-tó)
   április 14.  Áprilisi körtúra  (Borsodnádasd)
   május 18.  Ökör-hegy körtúra  (Vajdavár-vidék)
   június 23.  Nyárindító körtúra a Gyepes-völgyben  (Járdánháza)
   július 28.  A Bató-völgytől a Táncsicsig  (Borsodnádasd)
   augusztus 25.  Nyárzáró túra az Arlói-tóhoz  (Borsodnádasd-Arló)
   október 26.  Partizán-túra  (Hangony-Borsodnádasd)
   november 24.  Novemberi barangolás az Óbükkben  (Borsodnádasd-Szőlő-bérc)
   december 28.  Évzáró túra  (Borsodnádasd-Járdánháza)
       
2020-as év  január 25.  Források nyomán  (Borsodnádasd forrásai)
   február 22.  Barangolás a Bükk-fennsíkon  (Mályinka-Bánkút)
   március 15.  1. Évfordulós zászlóbontó túra  (Borsodnádasd-Alsó-tó)
   június 7.  Óbükk két völgy túra  (Szentdomonkos-Borsodnádasd)
   augusztus 22.  Upponyi-szoros körtúra  (Uppony-Damasa-szakadék)
   október 18.  Óbükki barangoló  (Borsodnádasd-Szőlő-bérc)
   október 23.  Cserepes-kői-barlang túra  (Bélapátfalva-Pes-kő)
       
2021-es év  február 27.  A Vöröskő-forrás felfedezése  (Felsőtárkány-Vöröskő-forrás)
   május 15.  Batyus buli a vándorokkal  (Borsodnádasd, Alsó-tó)
   május 30.  Vajdavári barangoló  (Vajdavár-vidék)
   július 4.  Nagy-kői tanösvény túra  (Bükkszenterzsébet-Tarnalelesz)
   július 25.  Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál  (Bélapátfalva-Szarvaskő)
   augusztus 29.  Az óbükki Szarvas-kő felfedezése  (Vajdavár-vidék)
   szeptember 19.  Barangolás a Bükkalján   (Cserépfalu és környéke)
   október 16.  Óbükki Geotúra  (Borsodnádasd)
   november 14.  Bükkaljai kőkulTÚRA  (Sirok és környéke)
   november 20.  I. ÉRTÉK-TÚRA Borsodnádasdon  (Borsodnádasd)
   december 30.  Évzáró összejövetel  (Borsodnádasd-Alsó-tó)
       
2022-es év  január 15. Tisztán a Partizán-úton – közösségi akció a természetért  (Vajdavár-vidék)
   február 20.  Nagy-Eged körtúra  (Eger)
   március 15.  3. Évforduló és emlékezés természetjáró elődeinkről  (Borsodnádasd-Alsó-tó)
   március 20.  Érdekes földrajzi nevek nyomán  (Borsodnádasd)
   április 15-17.  Húsvéti felfedező a Bükk-vidéken  (Bélapátfalva-Szilvásvárad,Bükkszenterzsébet,Hangony)
   május 29.  Heves-Borsod határán – Nyárindító körtúra  (Borsodnádasd)
   június 25.  Dédesi-vár körtúra  (Mályinka)
   július 17.  Borsodnádasdi barangolás  (Borsodnádasd)
   július 31.  Taggyűlés és csapatépítés  (Borsodnádasd-Alsó-tó)
   augusztus 12-14.  Kirándulás a Pilis-hegységbe  (Esztergom, Dobogókő, Pilisszentlászló)
   szeptember 4.  Éjszakai túra  (Balatoni-tető)
   szeptember 18.  Nádasd-Szentgyörgy őszi túra  (Borsodnádasd-Borsodszentgyörgy)
   október 23.  A Baktai-láptavak világában  (Szarvaskő)
   november 13.  II. ÉRTÉK-TÚRA Borsodnádasdon  (Borsodnádasd)
   december 5.  Mikulás-túra  (Borsodnádasd-Jurta tábor)
   december 19.  Évzáró taggyűlés  (Borsodnádasd)
       
2023-as év  január 2.  Újévi felfedező a Vajdaváron  (Vajdavár-vidék)
   február 26.  Kövek és emlékek körtúra  (Bélapátfalva-Bél-kő)
   március 15.  4. Évforduló és emlékezés elődeinkről  (Borsodnádasd-Kilátó-Alsó-tó-Petőfi-tér)
   április 2.  Csúcshódítás a Vajdaváron  (Vajdavár-vidék)
   április 15.  Tavaszi Nagytakarítás 2023.  (Borsodnádasd Petőfi tér - Balatoni tető)
   április 16.  A Cserhát rejtett kincsei  (Felsőtold - Hollókő körtúra)
   május 7.  Az Óbükk homokkő világa  (Vajdavár-vidék)
   május 27.  A nógrádi várak felfedezése  (Salgóbánya-Eresztvény-Somoskő)
   június 25.  Úttalan utakon Borsodnádasd és Járdánháza között  (Borsodnádasd-Járdánháza)
   július 22.  A Bükk-fennsík "látókövei"  (Répáshuta-Bükki Csillagda)
   augusztus 26.  Te szemeted, Te érdeked - Tedd rendbe a szemetesed  (Borsodnádasd)
   augusztus 27.  Szilvásvárad Körtúra  (Szilvásvárad)
   szeptember 17.  Őszindító Körtúra  (Borsodnádasd)
   október 14.  Közösség akció fenntarthatóbb környezetünkért Zabaron  (Zabar)
 Elmaradt --  október 21.  VII. Óbükk Ökotúra - Teljesítménytúra - JBE közös rendezés  (Borsodnádasd)
   november 18.  III. ÉRTÉK-TÚRA Borsodnádasdon  (Borsodnádasd)
   december 2.  Élő Advent Borsodnádasdon - Mikulás-túra  (Borsodnádasd-Jurta tábor)
       
2024-es év  január 7.  Évindító túra  (Borsodnádasd-Járdánháza)
   február 2.  Éves Taggyűlés  (Borsodnádasd)
   február 3.  Ózd-Arló Kohász kék túra  (Ózd-Arló)
   február 17.  Szomolya-Bogács Körtúra  (Szomolya-Bogács)
   március 03.  Eger, Mész-hegy - Nyerges-tetői kaptárkövek  (Eger)
   március 15.  V. évforduló és emlékezés elődeinkről  (Borsodnádasd-Kilátó-Alsó-tó-Petőfi-tér)
   április 21.  Szarvaskői kék-zöld kör  (Szarvaskő)
   május 05.  Anyák napi túra  (Borsodnádasd)
   május 20.  Suchá Belá, a szlovák paradicsom szurdoka
 - VTBK Bánréve közös rendezés
 (Podlesok, Káposztafalva)
   június 08.  Bükk-fennsíki barangolás  (Bánkút)
   július 20.  Gyógynövény túra  (Bükkszentkereszt)

Együttműködés

A közösségnek Evelin vezetésével az elmúlt két évben számos helyi és távolabbi civil szervezettel is sikerült közös együttműködési pontot kialakítania. 2021-ben, a Magyar Rákellenes Liga Dr. Kubinyi Pál Borsodnádasdi Alapszervezete, ill. a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár kezdeményezésére megrendezésre került az I. Érték-Túra, melynek szervezésébe a Vajdavár-völgyi Erdei Jurtatábor Egyesület is becsatlakozott. Az esemény akkora sikert aratott, hogy a helyi természeti értékeinket bemutató túra 2022-ben ismételten megszervezésre került. A jurta tábor fontos állomáshelye a szakosztály túráinak. 2022. decemberében például a Mikulás-túra végállomásaként is szolgált. A 2021-es év esetében érdemes megemlíteni a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesületet is, akikkel Sirok és környékének kaptár kövei kerültek felfedezésre egy őszi túra keretében. Az Evelin vezetése alatt szervezett túrák visszhangja egészen a Dorogi Természetjáró Szakosztályig elértek, akikkel 2022 tavaszán a Bükk jellegzetesebb helyeit, nyáron pedig a Dunakanyart és a Pilis-hegységet ismerhették meg a túratársak.

Cél

A szervezet alapító tagjainak legfőbb érdeke elsősorban a település környezetében lévő természeti, földtani, vízrajzi és kultúrtörténeti értékek megismertetése a helyi és környékbeli lakosokkal. Céljaik továbbá széles körben elterjeszteni más településeken, tájegységekben ezt az ismeretanyagot, és bevonzani idegen, természetszerető túrázni vágyókat, mely akár a turizmus fellendítését is elősegítheti. Hosszabb távú tervei között szerepel több napos kirándulások szervezése, pályázattal kapcsolatos lehetőségek kiaknázása, saját honlap készítése, valamint a természethez kapcsolódó közösségi akciók szervezése és tanösvények kialakítása.

Elérhetőség

 Közösségi média:  
   https://www.facebook.com/vajdavarivandorok/
   https://www.facebook.com/groups/306330366746832
 Szakosztályvezető:  
   Forgony Evelin
 Tel.:  +36-20/622-2217
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Galéria

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 

Borsodnádasd 003. számú szavazókör

Egyéni választókerületi képviselő választási jegyzőkönyv

Listás szavazóköri jegyzőkönyv

Országos népszavazás jegyzőkönyve

Borsodnádasd 002. számú szavazókör

Egyéni választókerületi képviselő választási jegyzőkönyv

Listás szavazóköri jegyzőkönyv

Országos népszavazás jegyzőkönyve

Borsodnádasd 001. számú szavazókör

Egyéni választókerületi képviselő választási jegyzőkönyv

Listás szavazóköri jegyzőkönyv

Országos népszavazás jegyzőkönyve

Adatvédelmi Tájékoztató

Borsodnádasd Város Önkormányzata

A Borsodnádasd Város Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva, majd az újonnan megnyíló lap aljára görgetve található meg.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

A Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva, majd az újonnan megnyíló lap aljára görgetve található meg.

Borsodnádasdi Mesekert Óvoda

A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva, majd az újonnan megnyíló lap aljára görgetve található meg.

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva, majd az újonnan megnyíló lap aljára görgetve található meg.

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva, majd az újonnan megnyíló lap aljára görgetve található meg.

Értesítés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó kifizetésről

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 2022. november havi támogatás

2022. november 23. napján szerdán 9:00 órától 12:00 óráig, és 13:00 órától 15:00 óráig

kerül kifizetésre a Polgármesteri Hivatalban, melyet az érintettek személyesen valamint meghatalmazás útján vehetnek át.

Akik nem tudják átvenni a fenti napon, azt követően ügyfélfogadási időben bármikor átvehetik.

Borsodnádasd Város Önkormányzata
Szociális Iroda                  

Tájékoztató a 2022. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatjuk, hogy az iskolás korú gyermekek számára a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés

2022. április 14-én, és április 19-én, 2 munkanapon keresztül

 vehető igénybe a korábban „Nyilatkozatot” kitöltő szülők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek.  

 Az ebédet szünidei napokon a Központi Konyháról lehet elvinni 11:00-től - 12:30 óráig.

Az Engels telepen és a Lemezgyár telepen lakó jogosult gyermekek részére igény szerint kiszállítja a konyha az ebédet az alábbiak szerint.

Az Engels-telepen kb. 9.30 és 10.00 között történik az ebéd kiszállítása.

A Lemezgyár-telepen kb. 12.30 és 13.00 között történik az ebéd kiszállítása.

Akik kiszállítás útján kapják meg az ebédet, azok az utolsó tanítási napon, április 13-án szerdán adjanak le ebédhordót a Központi Konyhán, hogy április 14-én csütörtökön már abban tudják kiszállítani az ebédet, illetve csere ebédhordóról minden kiszállításban részt vevő köteles gondoskodni.

Mindenkire vonatkozóan felhívom figyelmüket, hogy a közegészségügyi előírások betartása okán a nem megfelelően tisztán tartott ételhordókat nem áll módunkban megtölteni! A gyermek/gyermekek neveit minden szülő köteles feltüntetni az ebédhordón!

Borsodnádasdi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ

XV. Molnárkalács Fesztiválra árusítói/kiállítói jelentkezési lap kitöltése

XV molnarkalacs fesztival beharangozo 2024 kicsi

A kitöltött jelentkezési lapot és érvényes működési engedély másolatot kérjük szíveskedjenek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldeni.
További információ a +36-30/197-8966 telefonszámon kérhető.

Árusítói/Kiállítói jelentkezési lap a XV. Molnárkalács Fesztiválra.
A leadási határidő: 2024.06.21.

Fogorvosi Rendelés (Szabadság)

Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Borsodnádasdon a fogorvosi rendelés szabadság miatt 2024. május 16-tól 2024. június 4-ig nem lesz. Sürgős esetben Ózdon az október 23 tér 1. emelet 6-os ajtóhoz kell menni, hétvégén az ügyeletre.

Megértésüket köszönjük,

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Eboltás!

Borsodnádasd Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot a 2024. évi ebek veszettség elleni kötelező védőoltásáról.

A mikrochip beütetése 2013.01.01-től kötelező a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a 4.§(7), és a 41/ 2010. (II.26.) Korm.rend. 17/B.§ (3) értelmében.

Veszettség elleni védőoltást csak mikrochippel ellátott kutya kaphat, és minden 3 hónapját betöltött eb számára kötelező.

Az összevezetett oltás ára tartalmazza a féreghajtást, vakcinát és a steril tűvel, fecskendővel történő oltást.

Kérjük az eboltási könyveket hozzák magukkal, hiánya esetében a pótlás ára 500 Ft

A védőoltás és féreghajtás ára az ebet elővezetve 6.000 Ft /eb

A mikrochip behelyezése 5.000 Ft /eb

Az eb oltása tartási helyén (háznál) 7.000 Ft /eb, melyet az Önkormányzatnál 06-48/442-334, illetve Dr. Jackó Géza állatorvosnál 06-30/303-8816 telefonszámokon lehet bejelenteni a központi oltás megkezdéséig.

Az összevezetett oltás ideje és helye a következők szerint alakul:

Az oltás időpontja: 2024. április 26. (péntek)  
 
Helye: 09:00-tól 09:30-ig Városközpont Iskola előtti parkoló
  09:45-től 10:00-ig Engels telep
  10:15-tól 10:30-ig Petőfi tér

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden embert érintő kutyaharapás esetén a hatóság szabálysértési eljárást automatikusan kezdeményez veszettség ellen be nem oltott eb esetén a tulajdonossal szemben.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Ön itt van: Home Közérdekű Gazdálkodási adatok Önkormányzat
X

Right Click

No right click